Vui mừng chào đón

2 khách và 1 thành viên
 • Vi Tiến Dung
 • Ảnh ngẫu nhiên

  270.jpg Mungxuan.swf Happy_new_year.swf Edited_1472745151614.jpg Video_13cailuongEnglish.flv SnSam6316.flv Down_on_the_farm__Bai_hat_thieu_nhi_tieng_Anh.swf VinhLamCGCtpHue15__561.flv Images.jpg Lang_hoa.jpg SNWEBPMai.jpg 18_Sonat_Anh_trang.mp3 Videoplayback_.flv 31VVQ.flv Gio_hoa_4.jpg Chu_roi_2011.swf Chuc_mung_nam_moi4.jpg ChucMungNamMoi.jpg 001_CHUC_MUNG_NAM_MOI_2015.swf 02_BONG_HONG_TANG_CO.swf

  Tài nguyên dạy học

  Khách ghé thăm

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • free counters

  Chào mừng quý vị đến với Hành trang cuộc sống - Lê Thị Phương Mai .

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Bằng A

  inversion
  Trong tiếng anh đảo ngữ thường được sử dụng với mệnh đề nhấn mạnh thường gặp dạng đảo trạng từ lên đầu câu Eg: She never eats out ==> Never does she eat out I) Đảo từ với câu điều kiên 1. Đảo từ với câu điều kiện loại 1 a) Câu điều kiện loại 1 có sử dụng “...

  Bằng B

  Đề 17
  1) The fabric is .................... a material which catch fire easily. A) made of B) made from C) made in D) made 2) There were signs everywhere ............... people to keep out of the grass in the park. A) to tell B) tell C) telling D) to telling 3) When will you start the trip? - We'll...

  Bằng C

  Topic
  TOEIC 2 *Harry Potter cast a spell over moviegoers during the weekend, as ____ film in the fantasy series about a young wizard smashed sales records around the world. *the fourth *fourth *four *the four *"Harry Potter and the Goblet of Fire" sold an estimated $181.4 million ____ of tickets, including $101.4 million inNorth...

  Đề thi vào 10

  KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 CHUYÊN THPT
  TẠI TP.HCM NĂM HỌC 2008-2009 MÔN: TIẾNG ANH (môn chuyên) I. CHOOSE THE WORD WHOSE UNDERLINED PART IS PRONOUNCED DIFFERENTLY FROM THAT OF THE OTHERS: 1. A. eventually B. depletion C. competitive D. regretful 2. A. vacancy B. wholesale C. inflation D. stagnant 3. A. education B. bridges C. garage D. enlarge 4. A. box B. clocks C....