Vui mừng chào đón

1 khách và 0 thành viên

Ảnh ngẫu nhiên

270.jpg Mungxuan.swf Happy_new_year.swf Edited_1472745151614.jpg Video_13cailuongEnglish.flv SnSam6316.flv Down_on_the_farm__Bai_hat_thieu_nhi_tieng_Anh.swf VinhLamCGCtpHue15__561.flv Images.jpg Lang_hoa.jpg SNWEBPMai.jpg 18_Sonat_Anh_trang.mp3 Videoplayback_.flv 31VVQ.flv Gio_hoa_4.jpg Chu_roi_2011.swf Chuc_mung_nam_moi4.jpg ChucMungNamMoi.jpg 001_CHUC_MUNG_NAM_MOI_2015.swf 02_BONG_HONG_TANG_CO.swf

Tài nguyên dạy học

Khách ghé thăm

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • free counters

  Chào mừng quý vị đến với Hành trang cuộc sống - Lê Thị Phương Mai .

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
  Gốc > PICTURES > Từ điển tranh >

  The Armed Forces

   

  Từ vựng tiếng Anh về lực lượng vũ trang

   

  1. fighter plane /ˈfaɪ.təʳ pleɪn/ - máy bay chiến đấu

  2. bomber /'bɒmə/ - máy bay đánh bom

  3. bomb /bɒm/ - bom

  4. aircraft carrier /ˈeə.krɑːft ˈkær.i.əʳ/ - tàu sân bay

  5. battleship /ˈbæt.ļ.ʃɪp/ - tàu chiến lớn

  6. parachute /ˈpær.ə.ʃuːt/ - nhảy dù

  7. submarine /ˌsʌb.məˈriːn/ - tàu ngầm

  8. periscope /ˈper.ɪ.skəʊp/ - kính tiềm vọng

  9. jeep /dʒiːp/ - xe jíp

  10. tank /tæŋk/ - xe tăng

  11. cannon /ˈkæn.ən/ - súng đại bác

  12. gun turret /gʌn ˈtʌr.ət/ - tháp pháo súng

  13. Navy /ˈneɪ.vi/ - hải quân

  14. sailor /ˈseɪ.ləʳ/ - lính thủy

  15. Army /ˈɑː.mi/ - quân đội

  16. soldier /ˈsəʊl.dʒəʳ/ - lính

  17. Marines /məˈriːnz/ - thủy quân lục chiến

  18. marine /məˈriːn/ - lính thủy đánh bộ

  19. Air Force /eəʳ fɔːs/ - không quân

  20. airman /ˈeə.mən/ - phi công

  21. rifle /ˈraɪ.fļ/ - súng trường

  22. trigger /ˈtrɪg.əʳ/ - cò súng

  23. barrel /ˈbær.əl/ - nòng súng

  24. bayonet /ˈbeɪ.ə.nət/ - lưỡi lê

  25. machine gun /məˈʃiːn gʌn/ - súng máy

  26. bullet /ˈbʊl.ɪt/ - đạn

  27. shell /ʃel/ - vỏ đạn

  28. mortar /ˈmɔː.təʳ/ - súng cối

  29. hand grenade /hænd grəˈneɪd/ - thủ pháo


  Nhắn tin cho tác giả
  Lê Thị Phương Mai @ 06:48 31/12/2012
  Số lượt xem: 1409
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến