Vui mừng chào đón

2 khách và 0 thành viên

Ảnh ngẫu nhiên

270.jpg Mungxuan.swf Happy_new_year.swf Edited_1472745151614.jpg Video_13cailuongEnglish.flv SnSam6316.flv Down_on_the_farm__Bai_hat_thieu_nhi_tieng_Anh.swf VinhLamCGCtpHue15__561.flv Images.jpg Lang_hoa.jpg SNWEBPMai.jpg 18_Sonat_Anh_trang.mp3 Videoplayback_.flv 31VVQ.flv Gio_hoa_4.jpg Chu_roi_2011.swf Chuc_mung_nam_moi4.jpg ChucMungNamMoi.jpg 001_CHUC_MUNG_NAM_MOI_2015.swf 02_BONG_HONG_TANG_CO.swf

Tài nguyên dạy học

Khách ghé thăm

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • free counters

  Chào mừng quý vị đến với Hành trang cuộc sống - Lê Thị Phương Mai .

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  PHRASE AND CLAUSE OF PURPOSE

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Thị Phương Mai (trang riêng)
  Ngày gửi: 13h:49' 09-01-2014
  Dung lượng: 67.5 KB
  Số lượt tải: 237
  Số lượt thích: 0 người
  PHRASE AND CLAUSE OF PURPOSE
  I/ Clause of Purpose : Mệnh đề chỉ mục đích - So That/In Order That để mà
  Form :
  S + V1/s/es + O
  So That
  In Order That
  S + can/will + V0 + O
  
  S + V2/ed + O
  
  S + could/would + V0 + O
  
  Lưu ý:Thông thường nếu không có NOT thì dùng can /could còn có NOT thì dùng won`t / wouldn`t ,trừ những trường hợp có ý ngăn cấm thì mới dùng can`t/couldn`t.
  ex1: I study hard so that I can pass the exam.
  ex2: I study hard so that I won`t fail the exam.
  ex3: I hide the toy so that my mother can`t see it. ( tôi giấu món đồ chơi để mẹ tôi không thể thấy nó -> ngăn không cho thấy )
  II/ Phrase of Purpose : cụm từ chỉ mục đích - In Order To/So As To/To để mà
  Form : + + Inf.
  S + V + O
  In Order To
  So As To
  To
  + V0
  
  Lưu ý: Nếu có NOT thì để NOT trước TO, tuy nhiên mẫu TO không áp dụng được trường hợp có NOT.
  ex1: I study hard. I want to pass the exam.
  -> I study hard in order to / so as to /to pass the exam.
  ex2: I study hard. I don`t want to fail the exam.
  -> I study hard in order not to fail the exam. đúng
  -> I study hard so as not to /to fail the exam. đúng
  -> I study hard not to fail the exam. sai

  III/ Cách nối câu :
  1) Dùng SO THAT/IN ORDER THAT : ÁP DỤNG CÓ 2 CHỦ NGỮ)
  ex1: I’m studying hard. I want to keep pace with my classmates.
  ( I’m studying hard so that I can keep pace with my classmates.
  S1 + V + O. S2 + want/like/hope + to + V0 + O.
  ( S1 + V + O so that S2 + can/could/will/would + V0 + O.
  sau want/ like/ hope là to thì ta bỏ chúng thay bằng can/could/will/would
  
  ex2: Alice prepares her lessons carefully. She wants to get high marks in class.
  ( ……………………………………………………………………………………………………….
  -Nếu sau các chữ want, like, hope..có túc từ thì lấy túc từ đó ra làm chủ từ.
  ex3: I give you the book .I want you to read it.
  ( I give you the book so that you can read it.
  S1 + V + O. S2 + want/like/hope +O + to + V0 + O.
  ( S1 + V + O so that O->S2 + can/could/will/would + V0 + O.
  sau want/ like/ hope là O rồi mới đến to thì ta bỏ chúng thay bằng can/could/will/would, sau đó đem O lên thay cho S2
  
  ex4: Please shut the door. I don’t want the dog to go out of the house.
  ( ……………………………………………………………………………………………………….
  2) Dùng IN ORDER TO/SO AS TO/TO : ÁP DỤNG CÙNG 1 CHỦ NGỮ)
  S1 + V + O. S2 + want/like/hope + to + V0 + O.
  ( S1 + V + O In Order To/So As To/To trước V0 + O.
  ( S1 = S2 . Bỏ S2, bỏ luôn want/like/hope + to thêm In Order To/So As To/To trước V0 + O. )
  
   I study hard .I want to pass the exam.
  -> I study hard in order to pass the exam.
  S1 + V + O. S2 + want/like/hope +O + to + V0 + O.
  ( S1 + V + O In Order for O To/So As for O To + V0 + O.
  ( S1 = S2 . Bỏ S2, bỏ luôn want/like/hope + to thêm In Order for O To/So As for O To V0 + O. )
  
  I give you the book .I want you to read it.
  -> I give you the book so that you can read it.
  * For + Noun: cũng có thể được dùng để nói đến mục đích của ai khi làm việc gì đó.         I went to the store for some bread. * For + O + to-inf. dùng để nói đến mục đích liên quan hành động của người khác        I gave him my address. I wanted him to write to me.  → I gave him my address for him to write to me.
  Note: Khi mệnh đề chính và mệnh đề trạng ngữ chỉ
   
  Gửi ý kiến