Vui mừng chào đón

2 khách và 0 thành viên

Ảnh ngẫu nhiên

270.jpg Mungxuan.swf Happy_new_year.swf Edited_1472745151614.jpg Video_13cailuongEnglish.flv SnSam6316.flv Down_on_the_farm__Bai_hat_thieu_nhi_tieng_Anh.swf VinhLamCGCtpHue15__561.flv Images.jpg Lang_hoa.jpg SNWEBPMai.jpg 18_Sonat_Anh_trang.mp3 Videoplayback_.flv 31VVQ.flv Gio_hoa_4.jpg Chu_roi_2011.swf Chuc_mung_nam_moi4.jpg ChucMungNamMoi.jpg 001_CHUC_MUNG_NAM_MOI_2015.swf 02_BONG_HONG_TANG_CO.swf

Tài nguyên dạy học

Khách ghé thăm

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • free counters

  Chào mừng quý vị đến với Hành trang cuộc sống - Lê Thị Phương Mai .

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Unit 13. Activities

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Thị Phương Mai (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:48' 16-03-2015
  Dung lượng: 1.3 MB
  Số lượt tải: 37
  Số lượt thích: 0 người
  WECOME TO OUR CLASS!
  Teacher in charge: Le Thi Phuong Mai
  Lesson 3 : B1 - 4 (p134-137)
  UNIT 13
  ACTIVITIES
  Le Thi Phuong Mai
  SPORTS AND FORMS
  OF EXERCISE?
  I. Vocabulary:
  It is raining. I must take an umbrella.
  Must + bare infinitive

  My daughter, you look tired.
  You ought to sleep for a moment.
  Ought to + bare infinitive
  I. Vocabulary:
  I. Vocabulary:
  Should + bare Infinitive
  Mom, the weather is nice. You should go for a walk with me.
  I. Vocabulary:
  Spaddie (n):
  Vợt bóng bàn
  2. Wait for someone: chờ ai
  4. Would you like + to inf/noun?
  1. Paddle (n): vợt bóng bàn.
  5. (? ?) Should + bare Infinitive: nên
  Accept: Yes, I`d love to.
  Refuse: I’d like to, but I can’t.
  (? ? ?) Ought to + bare Infinitive: nên
  3. Spare (adj): dư, thừa

  (? ? ? ?) Must + bare Infinitive: phải
  I. Vocabulary:
  II. Listen. Then practice with a partner
  Ba: Would you like to play table tennis, Nam?
  Nam: I`d like to, but I can`t.
  Ba: That`s too bad.
  Nam: I have some homework. I ought to finish it before I play table tennis.
  Ba: Yes. You must do your homework first. But I`ll wait for you.
  Nam: It`ll take me a few more minutes.
  Nam: OK, I`ve finished. Oh, I don`t have my table tennis paddles with me. Do you have a spare one?
  Ba: Yes, I do.
  Nam: Can I borrow it?
  Ba: Sure. Here you are.
  Nam: Thanks.
  Ba: OK. Let`s go.
  Ba: No problem. I also have to finish this question for Math tomorrow.
  a/ What should Nam do before he plays table tennis?
  He should do his homework.
  b/ When will Nam be ready?
  He will be ready in a few minutes.
  c/ What will Ba do?
  He will finish a question for Math.
  d/ How many paddles does Ba have?
  He has two paddles.
  Now answer
  - What should Nam do before he plays table tennis?
  - He ought to do his homework first.
  Or- He must do his homework first.
  Form: Modal verbs + infinitive.
  III/ Word cue Drill:
  - What should Nam do before he plays table tennis?
  - He ought to do his homework first.
  - Nam/before/table tennis/do homework.
  III/ Word cue Drill:
  - What should children do when they go swimming?
  - They ought to swim with an adult.
  Children/ when/swimming
  III/ Word cue Drill:
  - What should We do after meals?
  - We must brush teeth.
  We/ after meals/brush
  III/ Word cue Drill:
  - What should Lam do when he very thin?
  - He ought to eat more.
  Lam/ when/very thin/eat
  IV/Further practice:
  Scientists say life started in the ocean. However, humans aren’t natural swimmers. We ........ swim as babies, but we forget and then we .......... learn to swim again.
  We ......... not forget that our world is mainly water. So we ............ all learn to swim. We ....... try to stay away from the water, but it is very difficult. The time always comes when we need to cross water.
  We ............................ learn to swim when we are young. It’s easier to learn then. Our parents .......
  Give us the opportunity
  to learn to swim.
  can
  must
  must
  should
  can
  ought to/ should
  can/ should/ must
  Learn the vocabulary by heart.
  Write 5 sentences with modal verbs.
  Prepare B2 on page 135.
  Thank you very much.
   
  Gửi ý kiến