Vui mừng chào đón

1 khách và 0 thành viên

Ảnh ngẫu nhiên

270.jpg Mungxuan.swf Happy_new_year.swf Edited_1472745151614.jpg Video_13cailuongEnglish.flv SnSam6316.flv Down_on_the_farm__Bai_hat_thieu_nhi_tieng_Anh.swf VinhLamCGCtpHue15__561.flv Images.jpg Lang_hoa.jpg SNWEBPMai.jpg 18_Sonat_Anh_trang.mp3 Videoplayback_.flv 31VVQ.flv Gio_hoa_4.jpg Chu_roi_2011.swf Chuc_mung_nam_moi4.jpg ChucMungNamMoi.jpg 001_CHUC_MUNG_NAM_MOI_2015.swf 02_BONG_HONG_TANG_CO.swf

Tài nguyên dạy học

Khách ghé thăm

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • free counters

  Chào mừng quý vị đến với Hành trang cuộc sống - Lê Thị Phương Mai .

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Unit 12. Let s eat

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Thị Phương Mai (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:57' 16-03-2015
  Dung lượng: 26.7 MB
  Số lượt tải: 87
  Số lượt thích: 0 người
  WECOME TO OUR CLASS!
  Teacher in charge: Le Thi Phuong Mai
  What was wrong with her?
  Who finds the topic?
  B. She had a cough.
  C. She had a headache.
  A. She had a toothache.
  1
  1
  1
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  0
  Did the man have…..?
  Who finds the topic?
  C. a headache
  A. a cold
  B. a stomachache
  1
  1
  1
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  0
  The boy had….
  Who finds the topic?
  A. a flu
  C. a headache
  B. a toothache
  1
  1
  1
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  0
  Did she have a stomachache?
  Who finds the topic?
  A. Yes, she didn’t.
  C. Yes, she was.
  B. Yes, she did.
  1
  1
  1
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  0
  Lesson4: B1 (p.119)
  Period 76
  LET`S EAT !
  UNIT 12
  I/Vocabulary:
  - Clean (adj) ≠
  Bụi bẩn.
  Dirty (adj):
  - Dirt (n):
  Dơ bẩn, không sạch.
  - Wash well (v):
  Rửa kỹ
  - Carefully (v)
  Cẩn thận
  What and where
  Wash well
  Clean
  Dirty
  carefully
  Dirt
  II/True - False statements:
  2/He was at the doctor’s.
  T
  F
  T
  F
  T
  F
  T
  F
  T
  F
  F
  T
  T
  T
  F
  1
  2
  3
  4
  5
  Check
  1/Ba had a headache.
  3/He ate spinach. But his parents didn’t.
  4/His Mum washed the spinach.
  5/Vegetables often have dirt on them.
  stomachache.
  Ba
  6/That dirt can’t make him sick.
  T
  F
  F
  6
  can
  III/Comprehension questions
  1./What did Ba eat last night?
  2./Who washed the spinach?
  3./Why did Ba go to the doctor?
  4./What did the doctor give Ba?
  ( Practice with a partner)
  5
  1
  3
  6
  III. Comprehension questions : “Lucky Numbers”
  4
  2
  7
  Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
  Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 4(B1) * Period 76
  Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 4(B1) * Period 76
  Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 4(B1) * Period 76
  III. Comprehension questions : “Lucky Numbers”
  Lucky Number
  While – listening:
  you!
  Lucky Number
  Ba ate fish, rice, soup, and spinach last night.
  While – listening:
  Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
  Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 4(B1) * Period 76
  Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 4(B1) * Period 76
  Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 4(B1) * Period 76
  1./What did Ba eat last night?
  III. Comprehension questions : “Lucky Numbers”
  Lucky Number
  While – listening:
  you!
  Lucky Number
  Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
  Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 4(B1) * Period 76
  Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 4(B1) * Period 76
  Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 4(B1) * Period 76
  III. Comprehension questions : “Lucky Numbers”
  Ba did.
  While – listening:
  Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
  Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 4(B1) * Period 76
  Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 4(B1) * Period 76
  Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 4(B1) * Period 76
  2./Who washed the spinach?
  III. Comprehension questions : “Lucky Numbers”
  Because he had a stomachache.
  While – listening:
  Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
  Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 4(B1) * Period 76
  Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 4(B1) * Period 76
  Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 4(B1) * Period 76
  3./Why did Ba go to the doctor?
  III. Comprehension questions : “Lucky Numbers”
  Lucky Number
  While – listening:
  you!
  Lucky Number
  Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
  Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 4(B1) * Period 76
  Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 4(B1) * Period 76
  Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 4(B1) * Period 76
  III. Comprehension questions : “Lucky Numbers”
  The dirt on vegetables
  While – listening:
  Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
  Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 4(B1) * Period 76
  Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 4(B1) * Period 76
  Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 4(B1) * Period 76
  4./What made him sick?
  III. Comprehension questions : “Lucky Numbers”
  Comprehension questions
  1./What did Ba eat last night?
  Ba ate fish, rice, soup, and spinach last night.
  2./Who washed the spinach?
  Ba did.
  3./Why did Ba go to the doctor’s?
  Because he had a stomachache.
  4./What made him sick?
  The dirt on vegetables.
  IV/ Complete the story
  Ba went to the(1)................. because he was(2) ......... The doctor(3) ............. Ba some questions . Ba said he (4)......... some (5) .................. last night. The doctor said he must (6)............ the spinach (7).............................., (8).......................can be dirty. The dirt can (9)............. people sick. (10)...................... gave Ba some (11)................... to make him feel better.
  doctor’s
  sick
  asked
  ate
  spinach
  wash
  more carefully
  vegetables
  make
  The doctor
  medicine
  What
  V/Homework
  - Remember meaning of structures.
  Write the complete story in your notebooks.
  - Do the exercises B1,4 in the workbook, pages 77 - 78.
  Thank you very much.
  Last night.
  Write the complete story
   
  Gửi ý kiến