Vui mừng chào đón

2 khách và 0 thành viên

Ảnh ngẫu nhiên

270.jpg Mungxuan.swf Happy_new_year.swf Edited_1472745151614.jpg Video_13cailuongEnglish.flv SnSam6316.flv Down_on_the_farm__Bai_hat_thieu_nhi_tieng_Anh.swf VinhLamCGCtpHue15__561.flv Images.jpg Lang_hoa.jpg SNWEBPMai.jpg 18_Sonat_Anh_trang.mp3 Videoplayback_.flv 31VVQ.flv Gio_hoa_4.jpg Chu_roi_2011.swf Chuc_mung_nam_moi4.jpg ChucMungNamMoi.jpg 001_CHUC_MUNG_NAM_MOI_2015.swf 02_BONG_HONG_TANG_CO.swf

Tài nguyên dạy học

Khách ghé thăm

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • free counters

  Chào mừng quý vị đến với Hành trang cuộc sống - Lê Thị Phương Mai .

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Câu trực tiếp, câu gián tiếp

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Tham khảo
  Người gửi: Lê Thị Phương Mai (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:27' 22-08-2013
  Dung lượng: 83.5 KB
  Số lượt tải: 397
  Số lượt thích: 0 người
  CHUYÊN ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP
  REPORTED SPEECH
  I. Lý thuyết chung
  1. Khi chuyển một câu từ trực tiếp sang gián tiếp cần thay đổi những thành phần cơ bản sau:
  a. Thì của động từ:
  Thì của các động từ trong lời nói gián tiếp thay đổi theo một nguyên tắc chung là lùi về quá khứ (Note: nếu động từ dẫn ở câu gián tiếp là thì hiện tại thì thì của động từ trong câu gián tiếp không thay đổi so với câu trực tiếp)
  Thì trong Lời nói trực tiếp
  Thì trong Lời nói gián tiếp
  
  Hiện tại đơn
  ( S + Vs/es )
  Quá khứ đơn
  S + Vqk
  
  Hiện tại tiếp diễn
  ( S + is/am/are + V_ing )
  Quá khứ tiếp diễn
  ( S + was/were + V_ing )
  
  Hiện tại hoàn thành
  ( S + has/ have + PII )
  Quá khứ hoàn thành
  ( S + had + PII )
  
  Quá khứ đơn
  S + Vqk
  Quá khứ hoàn thành
  ( S + had + PII )
  
  Is/am/are going to do
  Was/were going to do
  
  Can/may/must do
  Could/might/had to do
  
  Must
  Had to
  
  Will
  Would
  
  
  
  
  


  b. Thay đổi trạng từ chỉ thời gian và nơi chốn (Nếu có)
  Trực tiếp
  Gián tiếp
  Trực tiếp

  Gián tiếp
  
  This
  That
  Tomorrow
  The next day / the following day
  
  These
  Those
  Yesterday
  The day before / the previous day
  
  Here
  There
  Last + danh từ thời gian
  Ex: Last week
  The previous +danh từ thời gian/ the + danh từ thời gian + before
  → The previous week/ the week before
  
  Now
  Then
  Next + danh từ thời gian
  Ex: Next week
  The following/ The next + danh từ thời gian
  →The following/ the next week
  
  Today
  That day
  
  
  
  Ago
  Before
  
  
  
  
  c. Thay đổi các đại từ nhân xưng, tính từ sở hữu..... (Nếu có)
  Đại từ nhân xưng (Chủ ngữ)
  Tân ngữ
  Tính từ sở hữu
  Đại từ sở hữu
  
  I –> he/she We –> they You –> I/ we, he, she
  me -> him/ her us -> them you -> me/ him/ her
  my ->his/ her our -> their your -> my
  mine ->his/ her ours -> theirs yours -> mine
  
  
  2. Chuyển câu từ trực tiếp sang gián tiếp có thể chia thành 3 nhóm cơ bản như sau:
  a. Câu trần thuật:
  b. Câu hỏi:
  * Yes/ No questions:
  => Gián tiếp: S + asked/ wanted to know... + if/ whether + S+ V (lùi 1 thì so với câu trực tiếp)
  * Wh- questions:
  => Gián tiếp: S + asked/ wanted to know... + Wh- word + S+ V (lùi 1 thì so với câu trực tiếp)
  c. Một số cấu trúc đi với to V/ Ving:
  * Một số cấu trúc đi với to V:
  Câu trực tiếp
  Câu gián tiếp
  
  Câu mệnh lệnh, đề nghị
  S + asked/ told/ ordered (sbd) + (not) to V
  
  Câu mời (Would you like......?)
  S + invited/ offered (sbd) + to V
  
  Lời khuyên (should/ had better/ If I were you.../ Why don’t you)
  S + advised (sbd) + (not) to V
  
  Lời hứa
  S + promised + (not) to V
  
  ...................
  * Một số cấu trúc đi với Ving:
  Congartulated...........on
  Apologised for
  Accused ........of
  Dreamed of
  Thanked.....for
  Insisted on + V_ing
  Looked forward to
  Admitted
  Suggested
  Think of
  Denied
  Prevented........from
  Stop ...........from
  Warn .......against
  II. Hướng dẫn học sinh cách làm bài tập trắc nghiệm
  1. Nhận biết đáp án sai và loại trực tiếp:
  a. Dựa vào thì của động từ:
  - nếu nhận biết được đó là 1 câu gián tiếp mà có đáp án liên quan tới thì hiện tại (hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, hiện tai hoàn thành) hoặc tương lai (tương lai đơn, tương lai gần) thì sẽ loại trực tiếp đáp án đó.
  - nếu đó là 1 câu hỏi thì có thể loại trực tiếp những đáp án có trợ động từ đảo lên trước chủ ngữ.
  Ex: I said to Nick: “Where are you going?”
  A. I asked Nick where was he going. B. I
   
  Gửi ý kiến