Vui mừng chào đón

1 khách và 0 thành viên

Ảnh ngẫu nhiên

270.jpg Mungxuan.swf Happy_new_year.swf Edited_1472745151614.jpg Video_13cailuongEnglish.flv SnSam6316.flv Down_on_the_farm__Bai_hat_thieu_nhi_tieng_Anh.swf VinhLamCGCtpHue15__561.flv Images.jpg Lang_hoa.jpg SNWEBPMai.jpg 18_Sonat_Anh_trang.mp3 Videoplayback_.flv 31VVQ.flv Gio_hoa_4.jpg Chu_roi_2011.swf Chuc_mung_nam_moi4.jpg ChucMungNamMoi.jpg 001_CHUC_MUNG_NAM_MOI_2015.swf 02_BONG_HONG_TANG_CO.swf

Tài nguyên dạy học

Khách ghé thăm

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • free counters

  Chào mừng quý vị đến với Hành trang cuộc sống - Lê Thị Phương Mai .

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Kiểm tra HK 2 (Có ma trận và đáp án)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Quốc Hương (trang riêng)
  Ngày gửi: 19h:43' 07-04-2012
  Dung lượng: 89.0 KB
  Số lượt tải: 425
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG THCS T.T TVT MA ĐỀ THI TRA ANH 7 HK II
  Tổ: TA-TD-MT-AN Năm học: 2011– 2012
  -------------------

  Chủ đề
  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng
  Cộng
  
  
  
  
  Cấp độ thấp
  Cấp độ cao
  
  
  
  TNKQ
  TL
  TNKQ
  TL
  TNKQ
  TL
  TNKQ
  TL
  
  
  I.LANGUAGE FOCUS
  KT từ bài 9 đến bài 14
  
  
  
  
  
  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ %
  12
  3.0
  30 %
  
  
  
  
  
  
  
  12
  3.0
  30 %
  
  II. READING

  - HS đọc đoạn văn về trường học ở Mỹ và Nam, hiểu và suy luận các thông tin trong đoạn văn để trả lời câu hỏi
  
  
  
  
  
  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ %
  
  
  
  4
  2.0
  20 %
  
  
  
  
  4
  2.0
  20 %
  
  III. WRITING

  
  
  
  
  Viết lại câu theo cấu trúc gợi ý.
  
  
  
  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ %
  
  
  
  
  
  5
  2.5
  25 %
  
  
  5
  2.5
  25 %
  
  IV. LISTENING

  HS nghe và hoàn chỉnh câu
  
  
  
  
  
  
  
  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ %
  
  5
  2.5
  25 %
  
  
  
  
  
  
  5
  2.5
  25 %
  
  Tổng số câu
  Tổng số điểm
  Tỉ lệ %
  12
  3.0
  30 %
  5
  2.5
  25 %
  
  4
  2.0
  20 %
  
  5
  2.5
  25 %
  
  
  26
  10.0
  100 %
  
    TRƯỜNG THCS TT TRẦN VĂN THỜI ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
  TỔ: TIẾNG ANH – TD – ÂN - MT NĂM HỌC: 2011-2012
  MÔN: TIẾNG ANH - Khối 7
  Thời gian:45 phút (không kể phát đề)
  Đddđ

  Họ và tên : ………………………..
  Lớp : 7A…

  Mark(s) Teacher’s comments

  I. LANGUAGE FOCUS
  Choose the best answers to complete the sentences (3.0ms)
  1. Nga is a good student. She studies very ………….…………
  A. bad B. badly C. good D. well
  2. The children ought ………….………… their homework before going to school.
  A. to do B. do C. doing D. did
  3. Mai ………….……………… Ha Noi capital two years ago.
  A. visit B. visited C. is going to visit D. will visit
  4. Would you like ………….………… to my house for dinner? - Yes, I’d love to.
  A. going B. to go C. go D. went
  5. Mai likes beans, and ………….………… does her sister.
  A. either B. neither C. so D. too
  6. Mai ……….. her homework every night.
  A. do B. does C. did D. will do
  7. What is your …….? - 40 kilos.
  A. name B. height C. heavy D. weight
  8. You should ...............your hands before meals.
  A. to wash B. wash C. washing D. washes
  9. We enjoy …………in the summer.
  A. swimming B. to swim C. swim D. swims
  10. He is a ................soccer player . He plays soccer very well.
  A .well B. bad C . good D. badly
  11. Could you show me the way ……. the market, please?
  A. to B. on C. at D. next
  12. How ……….is it from Ha noi to Hue?
  A. many B. long C. far D. much

  II. READING
  Read the text carefully.
  In the summer holidays, Mr. Hung, Mrs. Chi and their children, Tuan and Hoa often go to the beach about two or three days. They always go to Vung Tau in the South of Viet Nam. They usually stay in a small house or a flat by the sea, but sometimes they stay in a hotel. Last summer they went to Nha Trang
   
  Gửi ý kiến