Chào mừng quý vị đến với Hành trang cuộc sống - Lê Thị Phương Mai .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Một số câu danh ngôn tiếng anh

Lov.jpg
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: ST
Người gửi: Lê Thị Phương Mai (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:21' 20-04-2013
Dung lượng: 110.1 KB
Số lượt tải: 9
Mô tả:


1. Don’t make friends who are comfortable to be with. Make friends who will force you to lever yourself up.
Đừng kết bạn với người bạn cảm thấy không thoải mái với họ. Hãy kết bạn với người buộc ban phải đẩy chính bạn lên.

2. Change your thoughts and you change your world.
Thay đổi suy nghĩ của bạn và bạn thay đổi thế giới của mình.

3. They always say time changes things, but you actually have to change them yourself.

Người ta nói rằng thời gian thay đổi mọi thứ nhưng thực ra chính bạn phải thay đổi chúng.

4. The less their ability, the more their conceit.
Càng ít khả năng, lại càng kiêu ngạo.

5. Great ability develops and reveals itself increasingly with every new assignment.
Khả năng ngày càng phát triển và tự bộc lộ trong công việc mới.

6. Ability will never catch up with the demand for it
Khả năng sẽ không bao giờ bắt kịp với nhu cầu của nó.

7. It is absurd to divide people into good and bad. People are either charming or tedious.
Thật là ngớ ngẩn khi chia con người ra thành kẻ tốt và người xấu. Con người hoặc là quyến rũ hoặc là tẻ nhạt.

8. Charm is a way of getting the answer yes without asking a clear question.
Quyến rũ là một cách để nhận được sự đồng ý mà không cần hỏi một câu rõ ràng.

9. Family isn’t about whose blood you have. It’s about who you care about.
Gia đình là không phải là thuộc dòng máu của ai mà là bạn quan tâm tới ai.

10. Happiness is having a large, loving, caring, close-knit family in another city.
Hạnh phúc là một gia đình lớn, yêu thương, chăm sóc ở một thành phố khác.

11. Please give me some good advice in your next letter. I promise not to follow it.
Làm ơn hãy cho tôi một vài lời khuyên của bạn trong lá thư tới và tôi hứa sẽ không làm theo nó.

12. Wear the old coat and buy the new book.
Khoác áo cũ và hãy mua quyển sách mới.

13. Many of life’s failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up.
Rất nhiều người gặp thất bại nhưng lại không biết mình sắp tới đích khi từ bỏ nó.

14. The words that enlighten the soul are more precious than jewels.
Những từ ngữ soi sáng tâm hồn thì quý giá hơn mọi châu báu.

15. Men are born to succeed, not fail.
Đàn ông sinh ra là để thành công, không được thất bại.


Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến