Chào mừng quý vị đến với Hành trang cuộc sống - Lê Thị Phương Mai .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

185 ESSAYS FOR B2C1.

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: st
Người gửi: Lê Thị Phương Mai (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:21' 13-08-2017
Dung lượng: 2.1 MB
Số lượt tải: 1252
Số lượt thích: 4 người (Nguyễn Hường, King Alone, Trần Thúy Hà, ...)
Topic: 1

People study in college or university for many different reasons. I think the most important reason
is to gain more knowledge and learn more skills. Of course, there are also many other reasons that
people study in college such as to get more friends, and increase one`s self-confidence.

These days, most jobs require people who are educated and have good job skills. Therefore, the
people who want a good job have to study hard and at least graduate with a high education.
Furthermore, as technology advances all over the world, more and more education is required of
people.
Some people who study in college or university want to make more friends and increase their
interpersonal skills. They enjoy their lives in university or college and tend to socialize a lot. They
can meet more people who have the similar interests with themselves. They can go to uni ball
after school and make more friends who they trust.

The people who graduate from college seem more confident in our community. These people are
more respected by society. Many people want to be respected and to be important by family,
friends, their bosses, and others in their lives. They find that most of them can confidently talk and
do their jobs as they are more educated. Therefore, most people want to get the confidence
through the university or college study.

In today`s society, people need more knowledge and skills to be adapted. The university and
college study is a good way to achieve this.

(Essay ID: 316. This is a 5 point essay)
Topic: 1
In China, more and more people try their best to attend college or university. What are the
reasons that make people long for it?
First of all, in my opinion, the most important reason is to gain competence to live a better life in
the future. Competition of our days has become more and more drastic, and even a very simple
job or low position will attract hundreds of candidates to apply for it. Only those who have a good
education and general knowledge can gain better work. So, we should attend college or university
for better competence.

Second, attending college or university can change our life. For example, to myself, I am a student
from countryside. I am one of the few people who can attend college or university. Most of those
who have not studied in college or university go to work early in a small factory in a small town or
on a farm in their hometown. Just because I have taken higher education, I can get better chances
to study or work in the capital of our country where a lot of people want to go to. Why? Good
education gives me chances to change my life.

The third reason for attending a college is to increase knowledge. Study is a so interesting thing
that it make our life rich and colorful. It expands our eyesight by informing us with lots of new
things what we cannot gain from our common life or experience. On the other hand, by attending
college or university, you can learn the knowledge or skill necessary for your future work.

People attend college or university for various reasons. Some may attend for new experiences,
and others may think about other things. What I have mentioned is just very few of them.

(Essay ID: 404. This is a 5 point essay)

Topic: 1

Mr.Taoxingzhi, the most famous educator in China, once said: the biggest misfortune in one’s life
is that one does not receive a uniniversiy education. Needless to say, a university degree often
helps a person achieve his goal with more ease. However, do we attend university just in pursuit
of a degree? Does a university only provide us nothing benefieial besides a paper-made diploma?
As far as I am concerned, we enjoy a university education in the following aspects which
attribulates us to a university education:

Firstly, with the knowledge learned in a university,we will have a deep understanding with our
society. It is ture that genuine knowledge comes from practice, but it can not be denied that
genuine knowledge, tells us how to practise. A thorough study in a college or university, of course,
enables us to realize how the society works and how to cope with certain problems arising from it
in a more efficiently, more skillful way.

Second, an university education usually make it possible that we acquire a decent job. Because of
an accomplishment of a four-year study, it is not difficult for us to find a good job in most cases.
How can we imagine that a graduate majoring in astronomy has to be a vendor in the street!
Undoubtfully, he/she should sit in his/her labortory, making a reseach on aircraft on a
computor.Obviously, a university education assures him/her a decent job.
Avatar

Tài liệu luyện thi FCE

Written by Super User

FCE (First Certificate in English)
FCE nhằm vào những người có thể sử dụng tiếng Anh hàng ngày viết và nói ở một trình độ trên trung cấp. Đây là một kỳ thi lý tưởng cho những người muốn sử dụng tiếng Anh cho các mục đích công việc, học tập.

 

Dưới đây là link download một số tài liệu do người viết sưu tầm được. Hy vọng sẽ giúp những bạn đọc một phần nào đó trong quá trình ôn tập.

FCE Practice Tests

Bộ Audio

http://www.mediafire.com/?5nwjxgzywy3

http://www.mediafire.com/?hfnuywjmwuz

http://www.mediafire.com/?dz4myytnony

Book:
http://www.mediafire.com/?mg3mn3nyldn 
CD 1:
http://www.mediafire.com/?xwtmmlmgknz 
CD2:
http://www.mediafire.com/?vje4j2ojw5z 
Quyen 3 
Book:
http://www.mediafire.com...e/zekozmnqyi1/Cambridge First Certificate in English 3 - 2008.pdf
CD1 – MP3
http://www.mediafire.com/?5gtztj23l5t 
http://www.mediafire.com...e/yezmjjjmzz5/Cambridge First Certificate in English 3 CD1.rar
CD2 – MP3
http://www.mediafire.com/?5tniimgbzkz 
http://www.mediafire.com...e/ghynljnm0xk/Cambridge First Certificate in English 3 CD2.rar

 

 

Avatar

noi dung bai thi FCE ( b2) gom cac phan?

FCE bao gồm những phần thi nào?

FCE có 5 bài thi:
Đọc 1 tiếng 15 phút 
Bài thi đọc đánh giá được năng lực đọc, hiểu các cuốn sách hay tạp chí văn chương ,tiểu thuyết hoặc bài báo. Bên cạnh đó bạn cần phải nắm được ý chính hay chi tiết các bài văn, các cấu trúc câu và khả năng suy luận.
Viết 1 tiếng 30 phút 
Bài thi này đánh giá khả năng viết của bạn như viết một lá thư, bài báo, báo cáo, bài văn khoảng 120-180 từ với các chủ đề và đối tượng người đọc khác nhau.
Sử dụng tiếng Anh 1 tiếng 15 phút 
Bài thi này đòi hỏi bạn chứng minh kiến thức về ngôn ngữ bằng cách hoàn tất các bài tập khác nhau về viết câu hay đoạn văn, những bài tập điền vào chổ trống, chuyển trật tự từ ,cụm từ và phát hiện lỗi trong câu.
Nghe khoảng 40 phút 
Bài thi nghe đánh giá khả năng hiểu nghĩa của Tiếng Anh nói, và hiểu được ý chính trong những tình huống giao tiếp. Những đế tài nói bao gồm nhiều lĩnh vực như phỏng vấn, thảo luận, bài giảng, và các bài đàm thoại.
Nói 14 phút 
Bài thi nói đánh giá được năng lực giao tiếp tiếng Anh trong nhiều ngữ cảnh khác nhau. Bài thi bao gồm 4 phần: phần phỏng vấn, phần tự trình bày trong vòng 1 phút, phần bài tập cộng tác và phần thảo luận. Bạn sẽ được cung cấp những tư liệu hỗ trợ như tranh ảnh, hình vẽ. Thông thường bạn sẽ thi nói theo cặp.

Kết quả
Mỗi bài thi chiếm 20% tổng số điểm. Có 3 thứ hạng đậu (A, B và C) và chứng chỉ chỉ được được cấp cho thí sinh nào đạt được kết quả loại A, B, C như trên. Những thí sinh có kết quả loại D và E thì không đủ điều kiện để nhận chứng chỉ FCE.
Một khi được cấp thì chứng chỉ FCE của Cambridge ESOL sẽ có giá trị vĩnh viễn.

Làm bài kiểm tra thử FCE tại đây:

 1. Reading - 60 minutes
  1. part 1 Read a text and answer multiple choice questions
  2. part 2 Article with sentences missing New!
  3. part 3 4 texts with matching questions New!
 2. Writing - 2 essays, 80 minutes - free practice test
 3. Use of English - 45 minutes -
  1. multiple choice cloze - free practice test
  2. open cloze - passage with gaps - free practice test
  3. word formation - free test
  4. key word transfomations free practice test
 4. Listening - 40 minutes 
  1. part 1 - short extracts
  2. part 2 - dialogue + sentence completion questions
  3. part 3 - 5 short monologues New!
  4. part 4 - dialogue with 7 multiple choice questions
  free listening practice test
 5. Speaking - interview, normally with another candidate, 15 minutes

 

No_avatar
tôi cần tài liệu này để tham khảo
Avatar

185 ESSAYS FOR B2C1.

 
Gửi ý kiến