Chào mừng quý vị đến với Hành trang cuộc sống - Lê Thị Phương Mai .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Unit 3. At home

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Phương Mai (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:53' 18-09-2017
Dung lượng: 2.1 MB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích: 0 người
WECOME TO OUR CLASS!
Teacher in charge: Le Thi Phuong Mai
Read the text about volunteer work in the United States.
In the United States, almost everyone, at one time or another, has been a volunteer. According to the US. Government statistics, about one-fifth of the American population does volunteer work each year. Americans have had the tradition of volunteering and helping one another since the early days of the country.
Americans volunteer not because they are forced or paid to do it. They enjoys it! Traditional volunteer activities include raising money for people in need, cooking and giving food, doing general labour ( such as clean-up projects and home repair), providing transportation ( such as giving rides to the elderly), tutoring/mentoring young people.
2.Decide if the following statements are True or False?
T
T
F
F
In the United States, almost everyone, at one time or another, has been a volunteer. According to the US. Government statistics, about one-fifth of the American population does volunteer work each year. Americans have had the tradition of volunteering and helping one another since the early days of the country.
Americans volunteer not because they are forced or paid to do it. They enjoys it! Traditional volunteer activities include raising money for people in need, cooking and giving food, doing general labour ( such as clean-up projects and home repair), providing transportation ( such as giving rides to the elderly), tutoring/mentoring young people.
Note: The day of the United States is 4/7/1776
3.Tick (√)in traditional volunteer activities in the United States.
Americans volunteer not because they are forced or paid to do it. They enjoys it! Traditional volunteer activities include raising money for people in need, cooking and giving food, doing general labour ( such as clean-up projects and home repair), providing transportation ( such as giving rides to the elderly), tutoring/mentoring young people.
- Provide them the materials..
- Support them money or labour.
Set up the
Organizations to support them.
pick them up.
Call others to join your organization
Set up the evening classes free.
Encourage poor children or street children to join.
Speaking
4. Idea blank: Fill in the table with your ideas for volunteer activities.
5. Work in groups.
Example:
A: we could make postcards and sell them to raise money.
B: what types of postcards?
C: what are the postcards made of?
D: who can make the postcards?
E: where should we sell them?
F: what should we do to tell people about our project?
Remember to do your homework!
Learn by heart the new words.
Read the text again.
Prepare Unit 3. Skills 2.
 
Gửi ý kiến