Chào mừng quý vị đến với Hành trang cuộc sống - Lê Thị Phương Mai .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Cấu trúc cần biết để làm bài tập viết lại câu

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: PM
Người gửi: Lê Thị Phương Mai (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:10' 11-08-2017
Dung lượng: 18.9 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
I- GIỚI THIỆU CHUNG
- Câu điều kiện là câu dùng để đưa ra một giả định về một sự việc trong quá khứ, hiện tại hay tương lai.
- Câu điều kiện gồm 2 vế:
IF- CLAUSE
MAIN-CLAUSE

Mệnh đề nếu
Mệnh đề chính

- Vị trí:
+ Clause-if đứng đầu thì giữa hai mệnh đề ngăn cách nhau bởi dấu phẩy.

+ Clause-if đứng sau Main-clause thì không sử dụng dấu phẩy để ngăn cách.

II- LOẠI CÂU ĐIỀU KIỆN
1.điều kiện loại 0:
If + S + V/V(s/es), S + V/V(s/es)
*hai mệnh đề chia thì hiện tại đơn
Cách sử dụng:
- Dùng để diễn tả một sự việc luôn đúng, một chân lý.
Ví dụ:
- If you heat the ice, it melts. (Nếu bạn làm nóng băng, nó sẽ tan chảy.)
Đây là một sự thật hiển nhiên, luôn luôn đúng nên ta sẽ sử dụng câu điều kiện loại 0 để nói.
2. điều kiện loại I:
if + S + V/V(s/es), S + will + V
If-clause ta chia thì hiện tại đơn và main-clause ta chia thì tương lai đơn.
* Cách sử dụng:
- Dùng để giả định về một sự việc có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.
3. điều kiện loại II:
If + S + V-ed/V-2, S + would/should + V
If-clause chia thì QUÁ KHỨ ĐƠN và động từ main-clause ta sử dụng cấu trúc: would/ should + động từ nguyên thể.
* Cách sử dụng:
- Dùng để giả định về một sự việc không thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai. 
CHÚ Ý:
Trong câu điều kiện loại II, nếu mệnh đề “if” sử dụng động từ “to be” ở thì quá khứ đơn thì ta chỉ sử dụng “to be” là “were” với tất cả các ngôi.
ta sử dụng động từ “to be” là “were” với tất cả các chủ ngữ.
4. Câu điều kiện loại III:
If + S + had + PP, S + would/should + have + vpII
If-clause chia thì QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH, và động từ main-clause sẽ sử dụng cấu trúc: would/ should + have + pp
* Cách sử dụng:
- Dùng để giả định về một sự việc trái với sự thật trong quá khứ.

 
Gửi ý kiến