Chào mừng quý vị đến với Hành trang cuộc sống - Lê Thị Phương Mai .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Unit 13. Activities

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Phương Mai (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:09' 16-03-2015
Dung lượng: 1.8 MB
Số lượt tải: 100
Số lượt thích: 0 người
Teacher in charge:
Le Thi Phuong Mai
WELCOME TO OUR CLASS!
Skipping
Network
SPORTS
Table tennis
jogging
aerobics
Badminton
Football/
Soccer
Tennis
Basketball
Swimming
Volleyball
Warm-up:
UNIT 13
Lesson 1: A1-4 (p.129-130-132)
ACTIVITIES
Presentation:
Unit 13:ACTIVITIES
1/ Vocabulary
I/Vocabulary:
Skate boarding(n) :
Môn trượt ván
I/Vocabulary:
Môn trượt pating
Roller skating (n) :
I/Vocabulary:
Bóng Chày
Baseball (n):
I/Vocabulary:
Môn trượt pating
Roller skating (n) :
I/Vocabulary:
Bóng bàn
Table tennis (n):
START
I/Vocabulary:
Cuộc thi , cuộc đua
Competition (n):
I/Vocabulary:
Đạt giải
Win the prize (v):
I/Vocabulary:
Tham gia
-Take part in (v):
Ngạc nhiên
-Surprising (Adj.):
Môn trượt ván
- Skate boarding(n) :
Vocabulary:
Môn trượt pating
- Roller-skating(n):
Bóng chày
- Baseball(n):
Tham gia
- Take part in(V):
Đạt giải
- Win the prize(V):
Cuộc thi , cuộc đua
- Competition(n):
Ngạc nhiên
- Suprising(Adj):
Presentation:
Unit 13:ACTIVITIES
1/ Vocabulary
2/ Checking vocabulary
3/ Comprehension Questions
Set the scene:
Ba
Which sports do you think are the most popular in the USA?
Baseball.
Tuan
(Sports)
I/Pre-Reading
Unit 13:ACTIVITIES
II/While reading
1/ Reading and Checking
2/ Comprehension questions
Comprehension questions
a/ What is the most popular sport
in the USA?
- Baseball.
b/ Which sport in at 11th position?
- Table tennis.
(Sports)
I/Pre-Reading
Unit 13:ACTIVITIES
II/While reading
1/ Prediction
2/ Matching
II/ Pre - Reading
1/ Prediction
a/ What kind of sports in the picture A4 (p132)?
b/What is WFF? WTS day?
Walking.
-WFF "Walking for fun"
-WTS day "Walk to school day"
2/ Matching
a/ Tình nguyện
1- Organized
b/ Tổ chức
2- Increases
c/ Thay vì
3- Volunteer
d/ Gia tăng
4- In stead of
1- b ; 2- d ; 3- a ; 4 - c
3/ Comprehension questions
a/What sports activity does writer take part in?
b/Why did the school children organize the WFF?
c/What are the two activities of the club?
d/How far is it from the school to the beach?
e/Which day of the week is the WTS day of the club?
- He takes part in Walking for fun club.
- Because last year, they won the first prize in a district walking competition, they were happy and wished to keep this activity.
- One activity is activities 5 km walk to the beath on Sunday morning- The other is walk to school day.
- It is 5 km from school to the beach.
- Wednesday is the WTS day of the club.
Find some one who:
Homework
*Write about the most sport activity you take part in.
*Learn the vocabulary by heart.
Thank you very much.
 
Gửi ý kiến