Chào mừng quý vị đến với Hành trang cuộc sống - Lê Thị Phương Mai .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

TH kiến thức TA THCS nâng cao

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Phương Mai (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:15' 19-09-2017
Dung lượng: 223.5 KB
Số lượt tải: 0
Số lượt thích: 0 người
TỔNG HỢP GRAMMAR CẢ NĂM
1.Câu bị động đặc biệt :
1.Câu bị động với think/believe/say…:
, +,CĐ: S1(People,They,…..)+ V1 (say/think/believe…) that + clause (S2 + V 2(chia) + …. )

+,BĐ: S2+ is/am/are+ said/thought/believed…+to V2…………
To have + PII (nếu V2 lùi 1 thì so với V 1)
It+ is/am/are+ said/thought/believed… that+ clause
To be ở câu bị động được chia theo thì của V1 trong câu chủ động
Eg:-People believe that 13 is an unlucky number.
=>13 is belived to be an unlucky number.
=>It is believed that 13 is an unlucky number.
-They thought that Mai had gone away.
=>Mai was thought to have gone away.
=>It was thought that Mai had gone away.

2.Câu bị động với “have”:
+,CĐ: S+have/has/had sb do st
+,BĐ: S+have/has/had st done (by sb)
Eg:I had him repair my bicycle yesterday.
=>I had my bicycle repaired yesterday.

3.Câu bị động với “get”:
+,CĐ: S+get/gets/got sb to do st
+,BĐ: S+get/gets/got st done (by sb)...
Eg: I got him to repair my car last week.
=> I got my car repaired last week.
4.Câu bị động với “make”:
+,CĐ: S+make/made sb do st ……
+,BĐ: (sb)+ is/are//was/were made to do st Eg:The step mother made Littele Pea do the chores all day.
=> Littele Pea was made to do the chores all day.
5.Need:
+, CĐ: S+need(chia) to do st
+, BĐ: (st)+need(chia) to be done
(st)+need doing.
Eg:You need to cut your hair.
=>Your hair need to be cut.
=> Your hair need cutting. 2.Câu trực tiếp,gián tiếp :
I.Các dạng câu chuyển gián tiếp:
1.Câu mệnh lệnh,yêu cầu:
- Câu mệnh lệnh,yêu cầu có các dạng:
“(Don’t)+V+…..+(please)”
“Will/Would/Can/Could+S+(not)+……+(please)?”
“Would you mind+(not)+V-ing+…..?”

=>S+told/asked/warned(cảnh báo)/begged(cầu xin)/ordered(ra lệnh)/reminded(nhắc nhở)+O+(not) toV…

Eg:- “Listen carefully” The teacher said to us =>The teacher told/asked us to listen carefully.
-“Don’t make noise,Jim” The perfect said. =>The perfect ordered Jim not to make noise.
-“Would you mind putting out your cigarette?”-said a woman.
=>A woman reminded me to put out my cigatette.

*Câu yêu cầu với động từ tường thuật “asked” có dạng:
-“I’d like+……..”
-“Can/Could I have+……..”

Khi chuyển gián tiếp ta áp dụng công thức: S+asked(+O)+for+st+…..
Eg:In the café,the man said: “I’d like a cup of tea”. =>The man asked for a cup of tea.
2.Lời khuyên:
-Lời khuyên có các dạng:
“S+should(not)/ought (not) to/had better(not)+V+……..”
“Why don’t you+V+…….”
“If I were you, I would+V+…….”

=>S1+said+(to+O)+that+S2+should+V+…….
=>S+advised/encouraged(khuyến khích)+ O+to V+…….
Eg:-“You should run faster” The teacher said. =>The teacher said that I should run faster.
=>The teacher advised me to run faster.
-“Why don’t you take off your coat?”She said. =>She advised me to take off my coat.
-“If
Avatar

Tổng hợp kiến thức Tiếng Anh THCS nâng cao

 
Gửi ý kiến