Chào mừng quý vị đến với Hành trang cuộc sống - Lê Thị Phương Mai .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Kiểm tra HK 2 (Có ma trận và đáp án)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Quốc Hương (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:43' 07-04-2012
Dung lượng: 89.0 KB
Số lượt tải: 425
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS T.T TVT MA ĐỀ THI TRA ANH 7 HK II
Tổ: TA-TD-MT-AN Năm học: 2011– 2012
-------------------

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ caoTNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL


I.LANGUAGE FOCUS
KT từ bài 9 đến bài 14


Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
12
3.0
30 %12
3.0
30 %

II. READING

- HS đọc đoạn văn về trường học ở Mỹ và Nam, hiểu và suy luận các thông tin trong đoạn văn để trả lời câu hỏi


Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %4
2.0
20 %
4
2.0
20 %

III. WRITING

Viết lại câu theo cấu trúc gợi ý.
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

5
2.5
25 %


5
2.5
25 %

IV. LISTENING

HS nghe và hoàn chỉnh câu
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

5
2.5
25 %


5
2.5
25 %

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
12
3.0
30 %
5
2.5
25 %

4
2.0
20 %

5
2.5
25 %


26
10.0
100 %

TRƯỜNG THCS TT TRẦN VĂN THỜI ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
TỔ: TIẾNG ANH – TD – ÂN - MT NĂM HỌC: 2011-2012
MÔN: TIẾNG ANH - Khối 7
Thời gian:45 phút (không kể phát đề)
Đddđ

Họ và tên : ………………………..
Lớp : 7A…

Mark(s) Teacher’s comments

I. LANGUAGE FOCUS
Choose the best answers to complete the sentences (3.0ms)
1. Nga is a good student. She studies very ………….…………
A. bad B. badly C. good D. well
2. The children ought ………….………… their homework before going to school.
A. to do B. do C. doing D. did
3. Mai ………….……………… Ha Noi capital two years ago.
A. visit B. visited C. is going to visit D. will visit
4. Would you like ………….………… to my house for dinner? - Yes, I’d love to.
A. going B. to go C. go D. went
5. Mai likes beans, and ………….………… does her sister.
A. either B. neither C. so D. too
6. Mai ……….. her homework every night.
A. do B. does C. did D. will do
7. What is your …….? - 40 kilos.
A. name B. height C. heavy D. weight
8. You should ...............your hands before meals.
A. to wash B. wash C. washing D. washes
9. We enjoy …………in the summer.
A. swimming B. to swim C. swim D. swims
10. He is a ................soccer player . He plays soccer very well.
A .well B. bad C . good D. badly
11. Could you show me the way ……. the market, please?
A. to B. on C. at D. next
12. How ……….is it from Ha noi to Hue?
A. many B. long C. far D. much

II. READING
Read the text carefully.
In the summer holidays, Mr. Hung, Mrs. Chi and their children, Tuan and Hoa often go to the beach about two or three days. They always go to Vung Tau in the South of Viet Nam. They usually stay in a small house or a flat by the sea, but sometimes they stay in a hotel. Last summer they went to Nha Trang
 
Gửi ý kiến