Chào mừng quý vị đến với Hành trang cuộc sống - Lê Thị Phương Mai .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

tu lieu

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hua Thi Kieu Oanh
Ngày gửi: 14h:32' 01-06-2010
Dung lượng: 27.5 MB
Số lượt tải: 59
Số lượt thích: 0 người
ngoại khoá
em vui học cùng bạn
Nhiệt liệt chào mừng
các quí vị đại biểu, các thầy cô giáo và các bạn học sinh đến dự ngoại khoá .
Trường Trung học cơ sở Ngọc Xuân Thị Xã Cao Bằng
Trường học
Thân Thiện
Học Sinh
Tích Cực
" Em vui học cùng bạn "
Phần 1. giới thiệu
Phần 2. lựa chọn
Phần 3. chung sức
Phần 4. giao lưu với cổ động viên
Phần 5. đội nào nhanh hơn
Phần 1. Giới thiệu
M?i đội tự giới thiệu về đội mình, các thành viên trong đội, trường và về mục đích ý nghĩa của cuộc thi. Thời gian cho mỗi đội là 3 phút.
em vui học cùng bạn
đội
Kim đồng
00:00
00:01
00:02
00:03
00:04
00:05
00:06
00:07
00:08
00:09
00:10
00:11
00:12
00:13
00:14
00:15
00:16
00:17
00:18
00:19
00:20
00:21
00:22
00:23
00:24
00:25
00:26
00:27
00:28
00:29
00:30
00:31
00:32
00:33
00:34
00:35
00:36
00:37
00:38
00:39
00:40
00:41
00:42
00:43
00:44
00:45
00:46
00:47
00:48
00:49
00:50
00:51
00:52
00:53
00:54
00:55
00:56
00:57
00:58
00:59
01:00
01:03
01:01
01:02
01:04
01:05
01:06
01:07
01:08
01:09
01:10
01:11
01:12
01:13
01:14
01:15
01:16
01:17
01:18
01:19
01:20
01:21
01:22
01:23
01:24
01:25
01:26
01:27
01:28
01:29
01:30
01:31
01:32
01:33
01:34
01:35
01:36
01:37
01:38
01:39
01:40
01:41
01:42
01:43
01:44
01:45
01:46
01:47
01:48
01:49
01:50
01:51
01:52
01:53
01:54
01:55
01:56
01:57
01:58
01:59
02:01
02:00
02:02
02:03
02:04
02:05
02:06
02:07
02:08
02:09
02:10
02:11
02:12
02:13
02:14
02:15
02:16
02:17
02:18
02:19
02:20
02:21
02:22
02:23
02:24
02:25
02:26
02:27
02:28
02:29
02:30
02:31
02:32
02:33
02:34
02:35
02:36
02:37
02:38
02:39
02:40
02:41
02:42
02:43
02:44
02:45
02:46
02:47
02:48
02:49
02:50
02:51
02:52
02:53
02:54
02:55
02:56
02:57
02:58
02:59
03:00
đội
Võ Thị Sáu
00:00
00:01
00:02
00:03
00:04
00:05
00:06
00:07
00:08
00:09
00:10
00:11
00:12
00:13
00:14
00:15
00:16
00:17
00:18
00:19
00:20
00:21
00:22
00:23
00:24
00:25
00:26
00:27
00:28
00:29
00:30
00:31
00:32
00:33
00:34
00:35
00:36
00:37
00:38
00:39
00:40
00:41
00:42
00:43
00:44
00:45
00:46
00:47
00:48
00:49
00:50
00:51
00:52
00:53
00:54
00:55
00:56
00:57
00:58
00:59
01:00
01:03
01:01
01:02
01:04
01:05
01:06
01:07
01:08
01:09
01:10
01:11
01:12
01:13
01:14
01:15
01:16
01:17
01:18
01:19
01:20
01:21
01:22
01:23
01:24
01:25
01:26
01:27
01:28
01:29
01:30
01:31
01:32
01:33
01:34
01:35
01:36
01:37
01:38
01:39
01:40
01:41
01:42
01:43
01:44
01:45
01:46
01:47
01:48
01:49
01:50
01:51
01:52
01:53
01:54
01:55
01:56
01:57
01:58
01:59
02:01
02:00
02:02
02:03
02:04
02:05
02:06
02:07
02:08
02:09
02:10
02:11
02:12
02:13
02:14
02:15
02:16
02:17
02:18
02:19
02:20
02:21
02:22
02:23
02:24
02:25
02:26
02:27
02:28
02:29
02:30
02:31
02:32
02:33
02:34
02:35
02:36
02:37
02:38
02:39
02:40
02:41
02:42
02:43
02:44
02:45
02:46
02:47
02:48
02:49
02:50
02:51
02:52
02:53
02:54
02:55
02:56
02:57
02:58
02:59
03:00
Đội
Lê Văn Tám
00:00
00:01
00:02
00:03
00:04
00:05
00:06
00:07
00:08
00:09
00:10
00:11
00:12
00:13
00:14
00:15
00:16
00:17
00:18
00:19
00:20
00:21
00:22
00:23
00:24
00:25
00:26
00:27
00:28
00:29
00:30
00:31
00:32
00:33
00:34
00:35
00:36
00:37
00:38
00:39
00:40
00:41
00:42
00:43
00:44
00:45
00:46
00:47
00:48
00:49
00:50
00:51
00:52
00:53
00:54
00:55
00:56
00:57
00:58
00:59
01:00
01:03
01:01
01:02
01:04
01:05
01:06
01:07
01:08
01:09
01:10
01:11
01:12
01:13
01:14
01:15
01:16
01:17
01:18
01:19
01:20
01:21
01:22
01:23
01:24
01:25
01:26
01:27
01:28
01:29
01:30
01:31
01:32
01:33
01:34
01:35
01:36
01:37
01:38
01:39
01:40
01:41
01:42
01:43
01:44
01:45
01:46
01:47
01:48
01:49
01:50
01:51
01:52
01:53
01:54
01:55
01:56
01:57
01:58
01:59
02:01
02:00
02:02
02:03
02:04
02:05
02:06
02:07
02:08
02:09
02:10
02:11
02:12
02:13
02:14
02:15
02:16
02:17
02:18
02:19
02:20
02:21
02:22
02:23
02:24
02:25
02:26
02:27
02:28
02:29
02:30
02:31
02:32
02:33
02:34
02:35
02:36
02:37
02:38
02:39
02:40
02:41
02:42
02:43
02:44
02:45
02:46
02:47
02:48
02:49
02:50
02:51
02:52
02:53
02:54
02:55
02:56
02:57
02:58
02:59
03:00
Gói các câu hỏi
1
2
3
Mỗi đội chọn một gói câu hỏi có 10 câu.
Mỗi câu hỏi có 10 giây để lựa chọn
phương án trả lời.
Phần 2: Lựa chọn của đội
1
2
3
3
Phần 2: Lựa chọn của đội
Phần 2: Lựa chọn của đội
Chµo mõng b¹n chän gãi c©u hái sè 1

Phần 2: Lựa chọn của đội
Hãy cho biết tên trường đại học đầu tiên ở Việt Nam?
câu hỏi số 1
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
câu hỏi số 1
Phần 2: Lựa chọn của đội
Quốc Tử Giám
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Phần 2: Lựa chọn của đội
Với a ? N, ta có a x a = 2a
đúng hay sai.
câu hỏi số 2
Sai
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Phần 2: Lựa chọn của đội
Truyền thuyết là những câu chuyện với những yếu tố hoang đường nhưng có liên quan đến các sự kiện, nhân vật ............... của một dân tộc.
câu hỏi số 3
lịch sử
Phần 2: Lựa chọn của độicâu hỏi số 4
Người tham gia giao thông phải làm gì để đảm bảo an toàn giao thông đường bộ?
A- Phải nghiêm chỉnh chấp hành qui tắc giao thông.
B-Phải giữ gìn an toàn cho mình và cho người khác.
C- Cả hai ý trên.
C- Cả hai ý trên.
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Phần 2: Lựa chọn của đội
câu hỏi số 5
Sai
Lực kế dùng để đo cả trọng lượng và khối lượng.
Đúng hay sai?
Two cats are before a cat, two cats are behind a cat, and a cat is in the middle. How many cats are there in all?
00
02
03
10
04
08
05
09
06
07
01
11
12
13
14
15
Phần 2: Lựa chọn của đội
câu hỏi số 6
Sai
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Phần 2: Lựa chọn của đội
Khí o zon do một nguyên tử oxi tạo nên.
Đúng hay sai?
câu hỏi số 7
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Phần 2: Lựa chọn của đội
câu hỏi số 8
Khi bị bơm kim tiêm dính máu đâm vào tay, bạn cần làm gì ngay sau đó?
Băng kín vết thương bằng băng vô trùng
Uống ngay kháng sinh và đến cơ sở y tế nơi gần nhất.
Nặn máu, rửa tay bằng xà phòng nhiều lần dưới vòi nước chảy rồi đến trung tâm phòng chống HIV/AIDS.
Không cần xử trí.
C
Phần 2: Lựa chọn của đội
Cho biết sông Mê Kông chảy qua những quốc gia nào?
câu hỏi số 9
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Phần 2: Lựa chọn của đội
Trung Quốc - Mi-an-ma - Thái Lan
Lào - Cam-Pu-Chia - Việt Nam
câu hỏi số 9
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Phần 2: Lựa chọn của đội
Hãy nghe đoạn nhạc sau và cho biết tên, tác giả bài hát.


câu hỏi số 10
Phần 2: Lựa chọn của đội
Chào mừng các bạn
chọn gói câu hỏi số 2
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Phần 2: Lựa chọn của đội

Trong bài thơ Việt Bắc Tố Hữu viết:
" Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi" .
Câu thơ này chỉ loại màu nào ?


A. Tương phản
B. Bổ túc
C. Nhị hợp
B
câu hỏi số 1
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Phần 2: Lựa chọn của đội

Khi có nguyệt thực thì Trái Đất bị Mặt Trăng che khuất. Đúng hay sai ?
Sai
câu hỏi số 2
Tr? l?i: Đèn tín hiệu giao thông: Có ba màu, ý nghĩa từng màu như sau:
+ Tín hiệu xanh là được đi.
+ Tín hiệu đỏ là cấm đi.
+ Tín hiệu vàng là báo hiệu sự thay đổi tín hiệu, khi đèn vàng bật sáng người điều khiển phương tiện phải cho xe dừng lại trước vạch dừng, trừ trường hợp đã đi xa quá vạch thì được đi tiếp.
+ Tín hiệu vàng nhấp nháy là được đi nhưng cần chú ý.
Phần 2: Lựa chọn của đội
câu hỏi số 3
Nêu ý nghĩa đèn tín hiệu giao thông?
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Phần 2: Lựa chọn của đội

Ông là người thuở nhỏ thường lên núi
Nga Mi ngắm trăng.
Trăng là một trong những đề tài lớn
trong thơ ông.
Ông là ai ?
Lý Bạch (701 - 762)
câu hỏi số 4
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Phần 2: Lựa chọn của đội

Đẳng thức sau đúng hay sai?
câu hỏi số 5
Đúng
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Phần 2: Lựa chọn của đội

Gọi tên nốt nhạc trên khuông sau đây (tên nốt và hình nốt)?
Đáp án: Son đen
câu hỏi số 6
Để làm lạnh nhanh lon nước ngọt
người ta đặt cục đá lạnh trên lon.
đúng hay sai?
Đúng
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Phần 2: Lựa chọn của đội

câu hỏi số 7
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Phần 2: Lựa chọn của đội

Ai người bóp nát quả cam
Hờn vua đã chẳng cho bàn việc quân.
" Phá cường địch, báo hoàng ân"
Dựng lên cờ nghĩa xả thân diệt thù.
( Là ai?)
Đáp án: Trần Quốc Toản

câu hỏi số 8
Trứng
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Phần 2: Lựa chọn của đội

câu hỏi số 9
Tế bào nào có kích thước
lớn nhất trong cơ thể người?
Phần 2: Lựa chọn của đội

Nhiệt phân muối KClO3 có MnO2 làm chất xúc tác sinh ra chất khí không màu, duy trì sự cháy và sự sống.
Đúng hay sai?
câu hỏi số 10
Đúng
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Phần 2: Lựa chọn của đội
Chào mừng các ban chọn gói câu hỏi số 3 !
Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập tại đâu?
Vào ngày, tháng, năm nào?
Tại Quảng trường Ba Đình Hà Nội.
Vào ngày 2 - 9 - 1945
câu hỏi số 1
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Phần 2: Lựa chọn của đội
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Phần 2: Lựa chọn của đội
Trên thanh nam châm, hai từ lực hút sắt rất mạnh.
Đúng hay sai?
câu hỏi số 2
Đúng
Biển báo nào cấm người đi bộ ?
Phần 2: Lựa chọn của đội
câu hỏi số 3
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Phần 2: Lựa chọn của đội
Để nguyên thân với bầu trời
Bỏ đầu- thân với miệng môi con người
Thêm sắc màu của mây trời
Nhởn nhơ trong nắng thu tươi sắc vàng.
( Là chữ gì ?)
câu hỏi số 4
Đáp án: Trăng
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Phần 2: Lựa chọn của đội
Số m là số nguyên dương nếu m ? Z
Đúng hay sai?
câu hỏi số 5
Sai
(Unit10)
câu hỏi số 6
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Phần 2: Lựa chọn của đội
Mất một đoạn đầu NST 21 gây nên bệnh ung thư máu ở người
Đúng hay sai?
câu hỏi số 7
Đúng
Phần 2: Lựa chọn của đội
Dạng thông tin mà máy tính chưa
" nhận biết "được là.
a. Mùi vị
c. dãy số
b. Chữ in
câu hỏi số 8
A
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Phần 2: Lựa chọn của đội

Ông là nhà thơ chiến sĩ, cuối năm 1947 tham gia chiến dịch việt Bắc, năm 1948 sáng tác bài thơ, bài thơ ca ngợi một tình cảm mới, quan hệ mới giữa người với người trong cách mạng và kháng chiến chống Pháp. Ông là ai? cho biết tên bài thơ ông sáng tác ở thời kì đó.
Bài thơ "Đồng chí" của Chính Hữu
câu hỏi số 9
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
HIV/AIDS lây truyền qua con đường nào?
a. Qua đường tình dục
c. Từ mẹ sang con
b. Qua đường máu
câu hỏi số 10
d. Cả 3 đáp án trên
Phần 2: Lựa chọn của đội
d. Cả 3 đáp án trên
d. Cả 3 đáp án trên
Trong phần chung sức, chương trình đưa ra 10 câu hỏi. Mỗi câu hỏi được chuẩn bị 20 giây, (cả 3 đội cùng trả lời một lúc bằng cách ghi đáp án ra bảng).Đội nào có câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi đưa ra ghi được 10 điểm. Riêng môn mỹ thuật mỗi đội xé dán 1 bức tranh thời gian xé dán là 5 phút, bình tranh là 2 phút.
phần BA - CHUNG SứC
Nối cột A với cột B sao cho phù hợp.
A
a) Bieån baùo caám laø
b) Ngöôøi ñi boä
c) Ngöôøi ñi xe ñaïp
d) Treû döôùi 12 tuoåi
e) Toác ñoä toái ña cuûa xe ñaïp
B
1) Ñi treân leà ñöôøng .
2) 12 Km / giôø
3) Khoâng ñi xe ñaïp ngöôøi lôùn
4) Bieåu thò caùc ñieàu caám
5) Khoâng buoâng thaû hai tay .
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
câu hỏi số 1
phần BA - CHUNG SứC


00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Bức hình giúp em liên tưởng đến bài thơ nào trong chương trình ? Hãy đọc bài thơ ấy.
Bánh trôi nước
(Hồ Xuân Hương)
Thân em vừa trắng lại vừa tròn
Bảy nổi ba chìm với nước non,
Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn
Mà em vẫn giữ tấm lòng son.
phần BA - CHUNG SứC
câu hỏi số 2
phần BA - CHUNG SứC
Hãy vẽ sơ đồ tuần hoàn cña nước trong tự nhiên?
Vì sao nước trong tự nhiên bị ô nhiễm?
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
câu hỏi số 3
Vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên:
phần ba - CHUNG SứC
rác và nước thải sinh hoạt/công nghiệp
nước có các hóa chất/ thuốc trừ sâu,…không qua xử lí
Nước trong tự nhiên bị ô nhiễm do:
Phần BA - CHUNG SứC
Picture cues: Label the items
Guitar
radio
ball
TV
camera
Bridge
Computer
motorbike
tiger
Washing machine
câu hỏi số 4
00
02
03
10
04
08
11
12
13
14
15
16
17
18
20
19
9
07
06
05
01
Vua nào thuở bé chăn trâu
Trường Yên một ngọn cờ lau tập tành
Sứ quân dẹp loạn phân tranh
Dựng nền thống nhất, sử xanh còn truyền.
Nhân vật được nhắc đến trong 4 câu thơ trên là ông vua nào?
Đáp án: Đinh Tiên Hoàng
( Đinh Bộ Lĩnh)
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
câu hỏi số 5
phần BA - CHUNG SứC
Bạn hiểu thế nào là tình bạn? Thế nào là tình bạn chân chính?
- Tình bạn là tình cảm xuất phát từ những người cùng sở thích , cùng trường, cùng hoàn cảnh…
- Tình bạn chân chính là tình bạn của những người cùng chung lý tưởng, bình đẳng, biết tôn trọng và giúp đỡ nhau.
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
câu hỏi số 6
phần BA - CHUNG SứC
Để đo thể tích một cái đinh bằng sắt, người ta bỏ 100 cái đinh vào bình chia độ đang chứa nước ở 50cm thì mực nước trong bình dâng lên 60cm. Hỏi thể tích một cái đinh bằng bao nhiêu cm.
phần BA - CHUNG SứC
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
câu hỏi số 7
3
3
3
Đáp án:
- Thể tích 1 cái đinh là: 10 : 100 = 0,1(cm ) - Thể tích 100 cái đinh là: 60 - 50 = 10(cm )
phần BA - CHUNG SứC
3
3

ở một nhà sinh toàn con gái, người chồng đổi lỗi tại vợ.
Quan niệm đó đúng hay sai? Tại sao?
phần BA - CHUNG SứC
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
câu hỏi số 8

Đáp án: Quan niệm đó sai
Vì. Nữ chỉ tạo một loại trứng X
Nam tạo ra 2 loại tinh trùng là X, Y
Khi trứng X kết hợp với tinh trùng X, tạo thành hợp tử XX phát triển thành con gái.
Khi trứng X kết hợp với tinh trùng Y, tạo thành hợp tử XY phát triển thành con trai.
Phần BA - CHUNG SứC


Có bao nhiêu đường chéo đi qua 1 đỉnh của 1 đa giác lồi n cạnh?
n-3
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
phần BA - CHUNG SứC
câu hỏi số 9
phần BA - CHUNG SứC
câu hỏi số 10
Xé dán một bức tranh theo chủ đề tự chọn và giới thiệu về bức tranh đó.
Giao lưu cùng khán giả
PHầN 4
Giao lưu cùng khán giả
Theo em trong cuộc sống những hành vi nào
cần thay đổi?
Những hành vi mà bạn nhận thấy cần thay đổi
Những hành vi có thể ngăn cản bạn đạt được ước mơ
Những hành vi có hại cho bản thân
Những hành vi có hại cho người khác.
câu hỏi số 1
Giao lưu cùng khán giả
ở mỗi người tuổi dậy thì chia thành mấy giai đoạn?
Tại Việt Nam tuổi dậy thì thường kéo dài từ 3 đến 5 năm, có thể chia làm 2 giai đoạn
Giai đoạn trước dậy thì: Từ 11 - 13 tuổi đối với nữ, từ 13 - 15 đối với nam.
Giai đoạn dậy thì: Từ 13 - 15 tuổi đối với nữ, từ 15 - 17 đối với nam.
câu hỏi số 2
Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam hiện nay là ai?
Nông Đức Mạnh
Giao lưu cùng khán giả
câu hỏi số 3
Giao lưu cùng khán giả
Chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên của Tỉnh Cao Bằng được thành lập tại địa danh nào?
Nặm Lìn – Hoà An
câu hỏi số 4
Biển báo nào báo nguy hiểm đường trơn ?
Giao lưu cùng khán giả
câu hỏi số 5
Biển báo nào cấm người bộ ?
Trả lời biển
Giao lưu cùng khán giả
câu hỏi số 6
Giao lưu cùng khán giả
câu hỏi số 7
Tuổi vị thành niên được chia làm mấy giai đoạn?
câu hỏi số 7
Trả lời: 3 giai đoạn
Vị thành niên sớm: 10 – 14 tuổi
Vị thành niên trung bình: 15 – 17 tuổi
- Vị thành niên muộn: 18 – 19 tuổi.
Giao lưu cùng khán giả
Chất gây nghiện chủ yếu trong thuốc lá là gì?
Giao lưu cùng khán giả
câu hỏi số 8
Nicotin
Giao lưu cùng khán giả
câu hỏi số 9
Khi đến tuổi dậy thì với các em vị thành niên nam hiện tượng thanh quản mở rộng sẽ được biểu hiện ra bên ngoài bởi đặc điểm gì?
Trả lời: Vỡ giọng
PHầN 5
AI NHANH HƠN
Trong thời gian là 20 giây. Đội nào nhấn chuông trước trong 10 giây đầu giành được quyền trả lời nếu trả lời đúng được 20 điểm nếu trả lời sai đội nhấn chuông tiếp theo sẽ được quyền trả lời, trả lời đúng được 10 điểm.Nếu không có đội nào nhấn chuông thì câu trả lời giành cho cổ động viên.

Có phân số nào mà tử số nhỏ hơn mẫu số lại bằng một phân số khác mà tử số lớn hơn mẫu số không?

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
AI NHANH HƠN
câu hỏi số 1

Cho hình sau, tìm tia nằm giữa 2 tia còn lại.
O
M
N
B
Không có
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
AI NHANH HƠN
câu hỏi số 2
Tích tất cả các số lẻ từ 1 đến 99 có chữ số tận cùng là mấy?
Chữ số 5
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
AI NHANH HƠN
câu hỏi số 3
Đây là một hợp chất quan trọng:
ĐK 1: Trong cơ thể người nó chiếm hơn 70% số lượng cơ thể.
ĐK 2: Khi nghiên cứu về nó, người ta phải tìm dấu tích của nó.
Đáp án: Nước
AI NHANH HƠN
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
câu hỏi số 4
Tổng Bí thư Đảng Cộng Sản đầu tiên của nước ta là ai ?
Trần Phú
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
AI NHANH HƠN
câu hỏi số 5

Tại sao lại khẳng định câu tục ngữ sau là một văn bản.
" Có công mài sắt, có ngày nên kim"
A, Có hình thức câu chữ rõ ràng
B, Có nội dung thông báo đầy đủ
C, Có nội dung và hình thức thông báo hoàn chỉnh
D, Được in trong sách.
Đáp án: C
AI NHANH HƠN
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
câu hỏi số 6
ý nào dưới đây không phải là hoạt động kinh tế cổ truyền ở hoang mạc.
a. Chăn nuôi cổ truyền, trồng trọt trong các ốc đảo
b. Vận chuyển hàng hoá và buôn bán qua các hoang mạc
c. Khai thác dầu khí và khoáng sản
d. Vận chuyển hàng hoá, trồng trọt trong các ốc đảo.
Đáp án: a
AI NHANH HƠN
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
câu hỏi số 7

AI NHANH HƠN
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
câu hỏi số 8
Vịnh hạ long - Quảng ninh

AI NHANH HƠN
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
câu hỏi số 9
Vạn lý trường thành - trung quốc

AI NHANH HƠN
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
câu hỏi số 10
Cầu thê húc - hà nội
Kính chúc sức khoẻ các vị đại biểu, các thầy cô giáo. Chúc các bạn học sinh luôn chăm ngoan và học giỏi...
Trường học
Thân Thiện
Học Sinh
Tích Cực
ngoại khoá
em vui học cùng bạn
Trường Trung học cơ sở Ngọc Xuân Thị Xã Cao Bằng
Kính chúc sức khoẻ các vị đại biểu, các thầy cô giáo. Chúc các bạn học sinh luôn chăm ngoan và học giỏi...
Trường Trung học cơ sở Ngọc Xuân Thị Xã Cao Bằng
Trường học
Thân Thiện
Học Sinh
Tích Cực
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓