Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Lập
Giới tính Nam
Website https://lehuy3.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Ân Thạnh
Quận/huyện Huyện Hoài Ân
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Công nghệ, Tin học, Mỹ thuật, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
Xác thực bởi Nguyễn Ngọc Vinh, Nguyễn Văn Dần
Đã đưa lên 164 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 23 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 269 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 65231 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này