Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Thị Bình
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/binhkx1
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Khúc Xuyên
Quận/huyện Thành phố Bắc Ninh
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Xác thực bởi Nguyễn Văn Yên, Nguyễn Xuân Kiên
Đã đưa lên 32 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 208 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 90 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 4247 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này