Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Hà Văn Phong
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Bảo Sơn
Quận/huyện Huyện Lục Nam
Tỉnh/thành Bắc Giang
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Ngô Văn Chinh
Đã đưa lên 44 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 3066 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 7 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 60695 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này