Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Văn Toản
Giới tính Nam
Website https://tranvantoancv.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Cẩm Văn
Quận/huyện Huyện Cẩm Giàng
Tỉnh/thành Hải Dương
Chuyên môn Toán học, Tin học, GD hướng nghiệp
Giới thiệu THCS Cẩm Vũ - Cẩm Giàng - Hải Dương
Xác thực bởi Nguyễn Xuân Phan, Đào Thị Thùy Dương
Đã đưa lên 2178 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2139 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 24 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 340250 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này