Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Luc Hằng Trang
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/longkhanhby
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường PTCS Số 1 Long Khánh
Quận/huyện Huyện Bảo Yên
Tỉnh/thành Lào Cai
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Tin học, Ngoại ngữ
Xác thực bởi Phạm Hương, Nguyễn Phúc Cường
Đã đưa lên 46 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 194 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 119 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 3556 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này