Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Công Hữu
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/meotom65
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học 2 Khánh Hoà
Quận/huyện Huyện U Minh
Tỉnh/thành Cà Mau
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Xác thực bởi Hỗ Trợ Thư Viện Violet
Đã đưa lên 115 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1024 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 8 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 647 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này