Thông tin thành viên

310580.jpg";i:1;i:200;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên Nguyễn Thị Hoa
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/phuonghoa_1970
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Xuân Lập
Quận/huyện Huyện Thọ Xuân
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Ninh Đình Tuấn, Lê Hoài Nam
Đã đưa lên 65 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2127 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 9 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 11551 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này