Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Sỹ Giáp
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/sygiapnguyen
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS N Thol Hạ
Quận/huyện Huyện Đức Trọng
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Chuyên môn Toán học, Tin học
Xác thực bởi Phạm Văn Chiến, Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 144 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2371 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 3543 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này