Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Ngọc Trình
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/trinhhg
Chức vụ Phụ huynh học sinh
Đơn vị Trường Tiểu học Lê Văn Tám
Quận/huyện Thành phố Lào Cai
Tỉnh/thành Lào Cai
Giới thiệu Không có thành tích gì cả
Xác thực bởi Thanh Hà, Nguyễn Ngọc Tuấn
Đã đưa lên 61 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 133 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 349 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này