Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Phạm Thị Thiện Hoa
Giới tính Nữ
Đơn vị rường THCS Võ Văn Ký NHa Trang
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 3 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2958 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 645 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này