Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Chu Lê Huy Vũ
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Tri Phương
Quận/huyện Thành phố Huế
Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
Xác thực bởi Lê Thị Phương Mai, Lê Thiên Nhiên
Đã đưa lên 546 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 204 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1402 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 100746 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này