Thông tin thành viên

822593.jpg";i:1;i:200;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên Vương Thúy Hằng
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/hangdaklak
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Krông Buk
Quận/huyện Huyện Krông Buk
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Sinh học
Xác thực bởi Hoàng Minh Khanh, Hoàng Tuấn Anh
Đã đưa lên 28 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1717 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 20078 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này