Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đang bị khóa
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/hohoanhai
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Ninh Hải
Quận/huyện Huyện Ninh Hải
Tỉnh/thành Ninh Thuận
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Nguyễn Thọ Hải, Châu Ngọc Hùng
Đã đưa lên 172 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 5122 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 91693 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này