Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên ThS. Lê Đê Phê
Giới tính Nam
Website https://ledephe.violet.vn
Chức vụ Giảng viên Sư phạm
Đơn vị Trường Đại học Phạm Văn Đồng
Quận/huyện Thành phố Quảng Ngãi
Tỉnh/thành Quảng Ngãi
Xác thực bởi Nguyễn Hữu Quang, Đinh Thị Kiều Vinh
Đã đưa lên 151 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 14 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 346 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 18398 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này