Chào mừng quý vị đến với Hành trang cuộc sống - Lê Thị Phương Mai .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > PICTURES > Từ điển tranh >

Housework and Repair Verbs

 

Các động từ tiếng Anh dùng trong tu sửa và làm việc nhà

 

1. fold /fəʊld/ - gập lại

2. scrub /skrʌb/ - cọ

3. polish /ˈpɒl.ɪʃ/ - đánh bóng

4. tighten /ˈtaɪ.tən/ - vặn chặt

5. wipe /waɪp/ - lau chùi

6. hang /hæŋ/ - treo

7. sweep /swiːp/ - quét

8. make (the bed) /meɪk/ - sửa soạn (giường)

9. dry /draɪ/ - lau khô

10. repair /rɪˈpeəʳ/ - sửa lại

11. iron /aɪən/ - là

12. oil /ɔɪl/ - tra dầu

13. change /tʃeɪndʒ/ - thay

14. vacuum /ˈvæk.juːm/ - hút bụi

15. dust /dʌst/ - quét bụi

16. wash /wɒʃ/ - rửa


Nhắn tin cho tác giả
Lê Thị Phương Mai @ 06:50 31/12/2012
Số lượt xem: 1839
Số lượt thích: 0 người
Avatar

 
Gửi ý kiến