Photo
Họ và tên Đỗ Thị Phương
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/phuongth24
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Trực Đại B
Quận/huyện Huyện Trực Ninh
Tỉnh/thành Nam Định
Điểm số 21903 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đặng Anh Tuấn
Giới tính Nam
Website https://danganhtuanng.violet.vn
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Hưng Long
Quận/huyện Huyện Ninh Giang
Tỉnh/thành Hải Dương
Điểm số 63200 (xem chi tiết)

138848.jpg";i:1;N;i:2;N;}}-photo
Họ và tên Mạc Thiên An
Giới tính Nam
Website https://hamhochoi123.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển
Quận/huyện Thành phố Cà Mau
Tỉnh/thành Cà Mau
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 29900 (xem chi tiết)

679971.jpg";i:1;i:147;i:2;i:200;}}-photo
Họ và tên Nguyễn Văn Quyết
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/thequyet2008
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám
Quận/huyện Huyện Krông Pak
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 33601 (xem chi tiết)

1078616.jpg";i:1;i:150;i:2;i:188;}}-photo
Họ và tên Dương Văn
Giới tính Nam
Website https://class12a2.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Tân Yên 2
Quận/huyện Huyện Tân Yên
Tỉnh/thành Bắc Giang
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 750 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Hoàng Luận
Giới tính Nam
Website https://hoangluantm.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phạm Kha
Quận/huyện Huyện Thanh Miện
Tỉnh/thành Hải Dương
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Điểm số 47127 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Thành
Giới tính Nữ
Website https://thanhrompleiku.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Ngô Gia Tự
Quận/huyện Thành phố Pleiku
Tỉnh/thành Gia Lai
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 221421 (xem chi tiết)

799284.jpg";i:1;i:200;i:2;i:128;}}-photo
Họ và tên Nguyễn Văn Quân
Giới tính Nam
Website https://vanquan56.violet.vn
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Vĩnh Long
Quận/huyện Huyện Vĩnh Linh
Tỉnh/thành Quảng Trị
Điểm số 154229 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Hải Thành
Giới tính Nam
Website https://haithanh71.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Trường Sơn
Quận/huyện Huyện Quảng Ninh
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn GD hướng nghiệp, Âm nhạc
Điểm số 38627 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Ngọc Hòa
Giới tính Nam
Website https://nhatquy.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hậu Giang
Quận/huyện Quận 11
Tỉnh/thành Hồ Chí Minh
Chuyên môn Toán học
Điểm số 10083 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Mai Phuong
Giới tính Nữ
Tỉnh/thành Hue
Điểm số 97 (xem chi tiết)

540431.jpg";i:1;i:150;i:2;i:191;}}-photo
Họ và tên Đặng Khai Nguyên
Giới tính Nam
Website https://kngdang.violet.vn
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Hữu Định
Quận/huyện Huyện Châu Thành
Tỉnh/thành Bến Tre
Điểm số 472272 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Kim Dung
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/Dungankhanh70
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Đông La
Quận/huyện Huyện Hoài Đức
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 195093 (xem chi tiết)

799.jpg";i:1;i:149;i:2;i:200;}}-photo
Họ và tên Lê Thiên Nhiên
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/thcslytutronghue
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lý Tự Trọng
Quận/huyện Thành phố Huế
Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
Chuyên môn Lịch sử
Điểm số 5264 (xem chi tiết)

727398.jpg";i:1;i:169;i:2;i:175;}}-photo
Họ và tên Nguyễn Ngọc Vinh
Giới tính Nam
Website https://vinhnguyenngoc1973.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hiền Ninh
Quận/huyện Huyện Quảng Ninh
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Thể dục
Điểm số 242602 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phạm Thị Thương Huyền
Giới tính Nữ
Website https://thuonghuyen77.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Số 2 Vĩnh Lâm
Quận/huyện Huyện Vĩnh Linh
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 30171 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thanh
Giới tính Nữ
Website https://thanhng72.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Xi Măng
Quận/huyện Thị xã Bỉm Sơn
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Chuyên môn Hóa học, Sinh học
Điểm số 484227 (xem chi tiết)

724314.jpg";i:1;i:175;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên Nguyễn Hữu Thanh
Giới tính Nam
Website https://huuthanh1972.violet.vn
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Phú Xuân
Quận/huyện Huyện Krông Năng
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 214586 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Vũ Văn Thế
Giới tính Nam
Website https://ducthelh.violet.vn
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Liêm Hải
Quận/huyện Huyện Trực Ninh
Tỉnh/thành Nam Định
Điểm số 134957 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Bá Khánh Toàn
Giới tính Nam
Website https://khanhtoan.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đức Phú
Quận/huyện Huyện Tánh Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Tin học
Điểm số 167289 (xem chi tiết)