No_photo
Họ và tên Hà Văn Phong
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Bảo Sơn
Quận/huyện Huyện Lục Nam
Tỉnh/thành Bắc Giang
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 60695 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đỗ Hoàng Tùng
Giới tính Nam
Website https://dohoangtung12.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường PTCS Minh Tiến 2
Quận/huyện Huyện Lục Yên
Tỉnh/thành Yên Bái
Chuyên môn Lớp 3
Điểm số 546741 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đang bị khóa
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/hohoanhai
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Ninh Hải
Quận/huyện Huyện Ninh Hải
Tỉnh/thành Ninh Thuận
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 91693 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nhiêu Danh Hiển
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/HIENHAUNGHIA09
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hậu Nghĩa
Quận/huyện Huyện Đức Hòa
Tỉnh/thành Long An
Chuyên môn Toán học, Ngoại ngữ, Tin học
Điểm số 1655 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đang bị khóa
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/nguyenthienhuongvp77
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tứ Trưng
Quận/huyện Huyện Vĩnh Tường
Tỉnh/thành Vĩnh Phúc
Chuyên môn Toán học, Tin học
Điểm số 5091052 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Đình Khang
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/khangnd82
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đại Áng
Quận/huyện Huyện Thanh Trì
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Toán học, Tin học
Điểm số 153732 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Dương Hoàng Anh
Giới tính Nam
Website https://hoanganh049.violet.vn
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học A Long Bình
Quận/huyện Huyện An Phú
Tỉnh/thành An Giang
Điểm số 1980 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Danh Ngôn
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/NGONHOANGHA
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Nguyễn Hùng Sơn
Quận/huyện Thành phố Rạch Giá
Tỉnh/thành Kiên Giang
Chuyên môn Toán học
Điểm số 16351 (xem chi tiết)

822593.jpg";i:1;i:200;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên Vương Thúy Hằng
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/hangdaklak
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Krông Buk
Quận/huyện Huyện Krông Buk
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Sinh học
Điểm số 20078 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Xuân Thiển
Giới tính Nam
Website https://nguyenxuanthien.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lý Tự Trọng
Quận/huyện Huyện Bù Gia Mập
Tỉnh/thành Bình Phước
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 673969 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Công Hữu
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/meotom65
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học 2 Khánh Hoà
Quận/huyện Huyện U Minh
Tỉnh/thành Cà Mau
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 647 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Thị Bình
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/binhkx1
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Khúc Xuyên
Quận/huyện Thành phố Bắc Ninh
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Điểm số 4247 (xem chi tiết)

310580.jpg";i:1;i:200;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên Nguyễn Thị Hoa
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/phuonghoa_1970
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Xuân Lập
Quận/huyện Huyện Thọ Xuân
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 11551 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Văn Toản
Giới tính Nam
Website https://tranvantoancv.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Cẩm Văn
Quận/huyện Huyện Cẩm Giàng
Tỉnh/thành Hải Dương
Chuyên môn Toán học, Tin học, GD hướng nghiệp
Điểm số 340250 (xem chi tiết)

668542.jpg";i:1;i:191;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên ThS. Đang bị khóa
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/anthaihb
Chức vụ Giảng viên Sư phạm
Đơn vị Trường CĐ Sư phạm Hoà Bình
Quận/huyện Thành phố Hòa Bình
Tỉnh/thành Hòa Bình
Điểm số 19267 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Lê Tuấn
Giới tính Nam
Website https://toithidaihoc.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hiền Ninh
Quận/huyện Huyện Sóc Sơn
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Toán học
Điểm số 609 (xem chi tiết)

0-photo
Họ và tên Hướng Dương
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/ntt2017
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Trường Tộ
Quận/huyện Huyện Buôn Đôn
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Toán học, Tin học
Điểm số 56672 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Sỹ Giáp
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/sygiapnguyen
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS N Thol Hạ
Quận/huyện Huyện Đức Trọng
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Chuyên môn Toán học, Tin học
Điểm số 3543 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Phi Tuấn
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Ea Bá
Quận/huyện Huyện Sông Hinh
Tỉnh/thành Phú Yên
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 75562 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Ngọc Trình
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/trinhhg
Chức vụ Phụ huynh học sinh
Đơn vị Trường Tiểu học Lê Văn Tám
Quận/huyện Thành phố Lào Cai
Tỉnh/thành Lào Cai
Điểm số 349 (xem chi tiết)