Photo
Họ và tên Đỗ Duy Nhất
Giới tính Nam
Website https://nhatduydo.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Văn Đức
Quận/huyện Huyện Chí Linh
Tỉnh/thành Hải Dương
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc, Thể dục, Tin học, Ngoại ngữ
Điểm số 67404 (xem chi tiết)

1347241.jpg";i:1;i:143;i:2;i:200;}}-photo
Họ và tên Phạm Thế Anh
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/anhphambp
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Lê Quý Đôn
Quận/huyện Huyện Bù Đăng
Tỉnh/thành Bình Phước
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 4678 (xem chi tiết)

0-photo
Họ và tên Đoàn Xuân Tiến
Giới tính Nam
Website https://tantienplt.violet.vn
Chức vụ Sinh viên Sư phạm
Đơn vị Trường Đại học Khoa học Huế
Quận/huyện Thành phố Huế
Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
Điểm số 243 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên PGS. TS. NGƯT. Võ Văn Huỳnh
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/phiho2004
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường BTVH Thị xã Bến Tre
Quận/huyện Thành phố Bến Tre
Tỉnh/thành Bến Tre
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 153 (xem chi tiết)

626969.jpg";i:1;i:150;i:2;i:200;}}-photo
Họ và tên Nguyễn Lương Cảnh
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/luongcanh79
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Quảng Sơn
Quận/huyện Huyện Quảng Trạch
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ, Tin học
Điểm số 49011 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Thái Lai
Giới tính Nam
Website https://songkimsnhn2007.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học B Lê Trì
Quận/huyện Huyện Tri Tôn
Tỉnh/thành An Giang
Chuyên môn Lớp 5
Điểm số 8077 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên ThS. An Thị Ngà
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/english42
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Lê Quý Đôn
Quận/huyện Quận Hải An
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 17800 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đặng Huy Hồng
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/danghuyhong
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Trù Hựu
Quận/huyện Huyện Lục Ngạn
Tỉnh/thành Bắc Giang
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 2449 (xem chi tiết)

88212.jpg";i:1;i:150;i:2;i:188;}}-photo
Họ và tên Phan Thế Việt
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/phanvietht
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Huyền Tụng
Quận/huyện Thành phố Bắc Kạn
Tỉnh/thành Bắc Kạn
Chuyên môn Hóa học, Sinh học, Tin học
Điểm số 19333 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Quốc Thường
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Biểu
Quận/huyện Huyện Đức Thọ
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Điểm số 25079 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Tuân
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Ninh Xá
Quận/huyện Huyện Thuận Thành
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Chuyên môn Âm nhạc
Điểm số 61456 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Văn Kỳ
Giới tính Nam
Website https://tranky.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Việt Long
Quận/huyện Huyện Sóc Sơn
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Lớp 2, Lớp 3
Điểm số 7718 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phan Thị Kim Huệ
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Hùng Vương
Quận/huyện Huyện Krông Bông
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 100 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Lê Xuân Tiến
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Viết Xuân
Quận/huyện Huyện Lắk
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 7912 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Thị Hiền Lương
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Thượng Lộc
Quận/huyện Huyện Can Lộc
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 85 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Châu Ngọc Long
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/anh1609
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tân Tiến
Quận/huyện Huyện Bù Đốp
Tỉnh/thành Bình Phước
Chuyên môn Vật lý, Hóa học
Điểm số 35249 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Đức Hải
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Ba Lòng
Quận/huyện Huyện Đa Krông
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Mỹ thuật
Điểm số 23340 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Hải Lý
Giới tính Nam
Website https://thuviensinhhoc02.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PTCS Thị trấn Lục Nam
Quận/huyện Huyện Lục Nam
Tỉnh/thành Bắc Giang
Chuyên môn Hóa học, Sinh học
Điểm số 5773 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đỗ Việt Phương
Giới tính Nam
Website https://dophuongthcsnt.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nam Tiến
Quận/huyện Huyện Nam Trực
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Ngoại ngữ, Tin học, GD hướng nghiệp
Điểm số 186844 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Trường Thcs Tả Lủng
Giới tính Nam
Website https://thcstalung.violet.vn
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Tả Lủng
Quận/huyện Huyện Mèo Vạc
Tỉnh/thành Hà Giang
Điểm số 392 (xem chi tiết)