Photo
Họ và tên Thân Thị Hoàng Oanh
Giới tính Nữ
Website https://123hoangoanh123.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Hồ Văn Cường
Quận/huyện Quận Tân Phú
Tỉnh/thành Hồ Chí Minh
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 413869 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên ThS. Trần Quang Thiệp
Giới tính Nam
Website https://diemthivd.violet.vn
Chức vụ Giảng viên Sư phạm
Đơn vị Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức
Quận/huyện Thị xã Sông Công
Tỉnh/thành Thái Nguyên
Điểm số 719 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Văn Thiện
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/tranthien72
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Lũng Pù
Quận/huyện Huyện Mèo Vạc
Tỉnh/thành Hà Giang
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 6356 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Văn Đông
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Quảng Long
Quận/huyện Huyện Quảng Trạch
Tỉnh/thành Quảng Bình
Điểm số 5828 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Hữu Khoa
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/nguyenkhoa0011
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thạnh Đông
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Tin học
Điểm số 581320 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lưu Thanh Hoài
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/thcsthanhdong
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Thạnh Đông
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Điểm số 29576 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Cao Xuân Đông
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/caotruongluong
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thị trấn Ma Đa Guôi
Quận/huyện Huyện Đạ Huoai
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 80 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phan Thị Thanh Huyền
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/thuvienthquangtien
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Quảng Tiên
Quận/huyện Huyện Quảng Trạch
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Tin học
Điểm số 12648 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nam Hai Quan
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/namhaiquan
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
Quận/huyện Huyện Chư Sê
Tỉnh/thành Gia Lai
Chuyên môn Địa Lý
Điểm số 4990 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Giới tính Nữ
Đơn vị Khoa Luật-Đại học Huế
Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
Điểm số 60 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Đức Soái
Giới tính Nam
Website https://soaipc.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Sơn Kim
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Tin học
Điểm số 44520 (xem chi tiết)

999119.jpg";i:1;i:200;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên Hà Huy Hoang Sơn
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Kim Đồng
Quận/huyện Huyện Krông Năng
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 61 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Triệu Kim Duy
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/TRIEUKIMDUY
Chức vụ Sinh viên Sư phạm
Đơn vị Trường CĐ Sư phạm Sóc Trăng
Quận/huyện Huyện Mỹ Xuyên
Tỉnh/thành Sóc Trăng
Điểm số 6519 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Hiên
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/nvhienmlinh
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Mê Linh
Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn GD hướng nghiệp
Điểm số 41611 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đoàn Hương
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/doanhuongthlh
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Long Hưng
Quận/huyện Thành phố Biên Hòa
Tỉnh/thành Đồng Nai
Điểm số 9901 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Thu Cuc
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/cucltv
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Lương Thế Vinh
Quận/huyện Quận 7
Tỉnh/thành Hồ Chí Minh
Chuyên môn Lớp 5
Điểm số 14342 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Mai Thị Thắng
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/THANGTP2N
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Thuận Phú 2
Quận/huyện Huyện Đồng Phú
Tỉnh/thành Bình Phước
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 50836 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đỗ Văn Hùng
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/rustic_hero
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Đoàn Thị Nghiệp
Quận/huyện Huyện Cái Bè
Tỉnh/thành Tiền Giang
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 1325956 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phạm Hữu Chính
Giới tính Nam
Website https://pgdcattien.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Gia Viễn
Quận/huyện Huyện Cát Tiên
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Chuyên môn Vật lý, Công nghệ
Điểm số 78694 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Văn Nam
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/nangvungcao
Chức vụ Sinh viên Sư phạm
Đơn vị Trường Đại học Quốc gia Hà Nội
Quận/huyện Quận Cầu Giấy
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 142 (xem chi tiết)